rss Ακολουθήστε μας στο twitter Ακολουθήστε μας στο youtube

ΜΙΣΘΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β' ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

« ΜΙΣΘΩΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Μίσθωσης

Κατηγορία μίσθωσης «Εκτυπωτικά Μηχανήματα»

Ταξινόμηση κατά CPV: 42991200-1, ΡΑ01-7
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 405.900,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (330.000,00 + 75.900,00 Φ.Π.Α.) ΕΤΗΣΙΩΣ και για τρία (3) έτη συνολικά ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων (990.000,00 + 227.700,00 ΦΠΑ = 1.217.700,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, των νομίμων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 23 150 και τον ΚΑΕ 0873

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Τρία (3) έτη από την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία θα ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 0 1 / 0 8/ 2011
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
30/9/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Πειραιώς & Κολωνού 2 - 1ος όροφος

Γραφείο 111
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ


Ανέρχονται σε 3,072%

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ektypwtika.pdf
Οι παραλήπτες της διακήρυξης, σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να αποστείλουν e-mail στην διεύθυνση secr_d31@gsis.gr και m.sigalas@gsis.gr με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άτομο επικοινωνίας) για να είναι δυνατή η ενημέρωσή τους για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις που θα δοθούν μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.