rss Ακολουθήστε μας στο twitter Ακολουθήστε μας στο youtube

Ενεργοποίηση – επικαιροποίηση και συντήρηση των αδειών χρήσης του λογισμικού της ORACLE της Γ.Γ.Π.Σ. με τίτλο “ Τεχνική υποστήριξη μέχρι 9.100 αδειών χρήσης λογισμικού ORACLE – Taxis License”

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37  ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) + ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ORACLE ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΧΡΙ 9.100 ΑΔΕΙΏΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ORACLE - Taxis LICENSE»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ CPV 72.00.00.00 -5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2.287.500 €  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α., ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  (1.859.756,10 € ΑΞΙΑ + 427.743,90 € Φ.Π.Α. 23%  =  2.287.500 € ΣΥΝΟΛΟ)                                                 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 0,10% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΓΑ 20%
ΦΟΡΟΣ Ν. 4172/2013

8%

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 23 150 ΚΑΙ ΤΟΝ Κ.Α.Ε. 0869 ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΛΛΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 07: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 72.00.00.00 -5

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 'Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10, ΠΑΡ. Γ ΤΟΥ Π.Δ. 118/07. ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ.  Η Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ Π.Δ. ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,  ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.  ΚΑΝΕΝΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΕΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  11-12-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 Π.Μ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΞΙ(6) ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-12-2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 Μ.Μ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  www.promitheus.gov.gr
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ www.promitheus.gov.gr, ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Ν. 4281/8.8.2014 ΚΑΙ ΣΤΗΝ  Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013) ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ Π.Δ 118/07.

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ.  ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ". Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΠΡΟΜΑ 4021051 ΕΞ 2015 /14 – 10 – 2015)

 

ORACLE – Taxis License (pdf)

ORACLE – Taxis License (doc)