rss Ακολουθήστε μας στο twitter Ακολουθήστε μας στο youtube

Συνοπτικά στοιχεία του διαγωνισμού: "Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού τηλεκατάρτισης και προμήθεια λογισμικού για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών διαδικασιών της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο."

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β' ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (Η/Μ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) »

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία
Ταξινόμηση κατά CPV: 50700000

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου για τρία έτη ανέρχεται στο ποσό των 2.656.800,00 ? συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των νομίμων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος. (2.160.000,00 + 496.800,00 ΦΠΑ)

Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των

885.600,00 ? συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α των νομίμων κρατήσεων καθώς και του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος. (720.000,00 +165.600,00 Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 23 150 και τον ΚΑΕ 0873 και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικ. ετών 2013, 2014, 2015

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 24/08/2012
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
31/10/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ .
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) Θεσ/νίκης & Χανδρή 1 Μοσχάτο

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε 3,072%

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ sidirisi.zip

Οι παραλήπτες της διακήρυξης, σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να αποστείλουν e-mail στην διεύθυνση secr_d31@gsis.gr και m.sigalas@gsis.gr με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άτομο επικοινωνίας) για να είναι δυνατή η ενημέρωσή τους για τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις που θα δοθούν μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.