Υπηρεσίες στοιχείων Φορολογικού Μητρώου

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των Φορέων του Δημοσίου, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε.

1. Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

Η διαδικτυακή υπηρεσία Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης Α.Φ.Μ. φυσικών προσώπων και επιστρέφει τα στοιχεία σε περίπτωση ταυτοποίησης.
Η επιβεβαίωση στοιχείων φυσικού προσώπου γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει το φορολογικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει δύο λειτουργίες:

Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου (getAFMIdentification),
Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου (getADTIdentification).

2. Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου δίνει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων από το Φορολογικό Μητρώο. Τα στοιχεία τα οποία επιστρέφονται μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερες από μια εγγραφές ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης και το ιστορικό. 

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τρεις λειτουργίες:

Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByAFM),
Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByName),
Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByADT)