Υπηρεσία Στοιχεία Κατόχου Οχήματος

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία δίνεται σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και αφορά στην ανάκτηση των στοιχείων του κατόχου / κατόχων οχήματος για συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η Υπηρεσία με βάση τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος και μια ημερομηνία επιστρέφει τις παρακάτω πληροφορίες ( Μέθοδος getVehicleInfo) :

Για το όχημα (Μάρκα, Χρώμα, Τύπο, Αριθμό Πλαισίου, Κατάσταση)

Για τους ιδιοκτήτες (ΑΦΜ, Ποσοστό Ιδιοκτησίας, ΔΟΥ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση) όταν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο και (ΑΦΜ, Ποσοστό Ιδιοκτησίας , ΔΟΥ, Επωνυμία, Διεύθυνση) όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο. Στην περίπτωση πολλών ιδιοκτητών επιστρέφονται σε λίστα τα στοιχεία όλων.