Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ) - Κέντρο Ειδοποιήσεων

ΓΕΝΙΚΑ

Η πλατφόρμα Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας - Κέντρο Ειδοποιήσεων παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των φορέων του δημοσίου τομέα με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν καταχωρίσει στο Ε.Μ.Επ., το κινητό τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης να επικοινωνούν μαζί τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους που είναι καταχωρισμένη στο Ε.Μ.Επ.

Οι υπάλληλοι δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ε.Μ.Επ.- Κέντρο Ειδοποιήσεων με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» κατόπιν εξουσιοδότησης από τον φορέα τους. 

Η εξουσιοδότηση δίνεται μέσω της «Υπηρεσίας Εξουσιοδότησης Χρηστών Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».
 

Νομικό Πλαίσιο 

 

  • Yπ’αριθ. 24596 ΕΞ 2023 απόφαση «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)»  (ΦΕΚ Β΄ 3399)

 

Συχνές Ερωτήσεις 
 

 

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής