Νέο σύστημα Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προϊόντων

 

Πρόσβαση στην Υπηρεσία

 

Για ήδη εγγεγραμμένους χρήστες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24-10-2019 (δεν αφορά σημεία λιανικής πώλησης)

 

Όλοι οι Οικονομικοί φορείς καλούνται να επανεξετάσουν τις τρέχουσες πρακτικές υποβολής στοιχείων στο σύστημα αποθετηρίων προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες. Για το σκοπό αυτό, είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έγγραφο οδηγιών με τα συχνότερα λάθη το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/tt_common_reporting_mistakes_en.pdf.

 

Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς να μελετήσουν το έγγραφο και, αν χρειάζεται, να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ευθυγράμμιση του συστήματος αποθετηρίων με τον εκτελεστικό κανονισμό όσον αφορά την εγκυρότητα των αποστελλόμενων δεδομένων.

 

 

Περιγραφή Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ (TPD) για τα Καπνικά Προϊόντα και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/574 σχετικά με τα τεχνικά πρότυπα για τη δημιουργία και τη λειτουργία συστήματος ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα καπνού, οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και τα πρώτα σημεία λιανικής πώλησης εφαρμόζουν τα συστήματα ιχνηλασιμότητας για τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα από 20 Μαΐου 2019. Τα προϊόντα αυτά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό (ΜΑΚ) που εκδίδεται από τον αρμόδιο Εκδότη ΜΑΚ για κάθε Κράτος – Μέλος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον αντίστοιχο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών - [από 8/7/2019 μετονομάστηκε σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης] - ορίστηκε ως αρμόδιος Εκδότης Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών για την Ελλάδα με αναγνωριστικό κωδικό LEGR1 και υλοποιεί την πλατφόρμα η οποία παρέχει:

  • Portal με όλες τις σχετικές πληροφορίες
  • Υπηρεσία εγγραφής των οικονομικών φορέων και των πρώτων σημείων λιανικής πώλησης και δημιουργία του αντίστοιχου Εθνικού Μητρώου Ιχνηλασιμότητας
  • Υπηρεσία παραγγελίας και έκδοσης των Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών μονάδας συσκευασίας και γενικής συσκευασίας

Εγγραφή Οικονομικών Φορέων

 

Ποιους αφορά

Οικονομικός φορέας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο εμπόριο προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, από τον κατασκευαστή έως τον τελευταίο οικονομικό φορέα πριν από το πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης.
Πρώτο κατάστημα λιανικής πώλησης νοείται η μονάδα όπου τα προϊόντα καπνού διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένων των αυτόματων πωλητών που χρησιμοποιούνται για την πώληση προϊόντων καπνού.
 
Οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτων καταστημάτων λιανικής πώλησης  που διαχειρίζονται τουλάχιστον μία μονάδα στην Ελλάδα ή την Κύπρο καθώς και οι εισαγωγείς οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους στην Ελληνική ή την Κυπριακή αγορά υποβάλλουν αίτημα στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για αναγνωριστικό κωδικό οικονομικού φορέα.
 
Οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης πρώτου καταστήματος λιανικής πώλησης καθώς και οι εισαγωγείς για τις μονάδες κατασκευής που βρίσκονται εκτός της Ένωσης υποβάλλουν αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό μονάδας.
 
Οι οικονομικοί φορείς με την ιδιότητα του κατασκευαστή ή εισαγωγέα υποβάλλουν αίτημα για αναγνωριστικό κωδικό μηχανήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το email που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας, θα είναι το Όνομα Πρόσβασης (Username) στο σύστημα. Το e-mail αυτό πρέπει να είναι υπαρκτό και να έχετε πρόσβαση σε αυτό γιατί στο e-mail αυτό θα λάβετε τον σύνδεσμο ενεργοποίησης του λογαριασμού προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. Το e-mail αυτό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από έναν χρήστες.
 

Παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

 

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού αιτούνται μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς (ΜΑΚ) για την επισήμανση των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού. Προαιρετικά, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αιτούνται μοναδικούς αναγνωριστικούς κωδικούς γενικής συσκευασίας.

 

Πληρωμή Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών

 

Για την έκδοση των ΜΑΚ επισήμανσης οι κατασκευαστές ή εισαγωγείς πληρώνουν τέλη. Η πληρωμή των τελών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου το οποίο δημιουργείται με την έκδοση και αποστολή των κωδικών. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα μήνυμα με τα στοιχεία του παραβόλου στα οποία συμπεριλαμβάνεται το οφειλόμενο ποσό και ο κωδικός πληρωμής. Η εξόφληση του παραβόλου μπορεί να γίνει εντός 30 ημερών από τη δημιουργία του, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών 

 

Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικού Οικονομικού Φορέα, Μονάδας, Μηχανήματος και την παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Τεχνικές Προδιαγραφές για κατασκευαστές / εισαγωγείς

 
Για τη διασύνδεση με το σύστημα, υπάρχουν διαθέσιμες κλήσεις API για τις εξής περιπτώσεις:
 
  • Εγγραφή Μονάδων/Μηχανημάτων από εγγεγραμμένο Οικονομικό Φορέα
  • Εγγραφή πρώτων σημείων λιανικής πώλησης από εγγεγραμμένο Οικονομικό Φορέα
  • Παραγγελία Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών
 
* Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την τεχνική ομάδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 

Πρόσβαση στην Εφαρμογή - Παραγωγικό περιβάλλον

 

α) Εγγραφή στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας

 

Η εφαρμογή εγγραφής στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας βρίσκεται από 14/5/2019  σε παραγωγική λειτουργία και είναι διαθέσιμη στους παρακάτω συνδέσμους:

 

  • Για χρήστες TAXISnet που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ πατήστε εδώ
  • Για χρήστες που δεν διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ πατήστε εδώ

β) Είσοδος στην εφαρμογή με τους αποκτηθέντες Κωδικούς

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής χρήστη, έχετε πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό με τους κωδικούς πρόσβασης (Όνομα Χρήστη, Κωδικός), προκειμένου να συνεχίσετε με την εγγραφή σας στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας, πατώντας ΕΔΩ

Τα καταστήματα λιανικής πώλησης θα πρέπει να προμηθευτούν κωδικό Οικονομικού Φορέα (Economic Operator ID / EO_ID), και κωδικό Εγκατάστασης / Σημείου Λιανικής Πώλησης (Facility ID / F_ID) τους οποίους θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στους προμηθευτές τους προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα προμήθειας καπνικών προϊόντων με την επισήμανση του Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού που προβλέπεται για τα προϊόντα που κατασκευάζονται από 20/5/2019. Οι κωδικοί αυτοί, μετά την απόκτησή τους, εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. οδηγίες χρήσης της εφαρμογής παραπάνω.

 

Παραγγελία για έκδοση ΜΑΚ επισήμανσης συσκευασίας από κατασκευαστές / εισαγωγείς

 

Η υπηρεσία παραγγελίας κωδικών επισήμανσης των μονάδων συσκευασίας και των γενικών συσκευασιών βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από 20/5/2019.

 

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις εδώ

Υποστήριξη
 
 
Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής:
 

 

 
 
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης
 
 

HELP DESK

    213-133 3033 επιλογή 2

Ανακοινώσεις

 

27/5/2019
21/5/2019
14/5/2019