Τι μπορείτε να κάνετε στην «Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον e-ΕΦΚΑ»

Μάθετε ΤΟ myEFKALive

Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

 • Τι είναι το myEFKALive

 • Ποιος είναι ο στόχος του   

 • Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει

 

Περιγραφή ΤΟΥ myEFKALive

Tο myEFKALive είναι η νέα πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης & εξυπηρέτησης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου αιτήματός σας, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης, με ραντεβού, από υπαλλήλους των κατά τόπους Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ ανάλογα με την διεύθυνση κατοικίας για τους μισθωτούς και την έδρα της επιχείρησης για τους μη Μισθωτούς.

Υπηρεσίες που περιλαμβάνει:

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες:

 

Διαθέσιμα Γραφεία ΕΦΚΑ

 • Tοπική Διεύθυνση Ρόδου, Τμήμα Μητρώων & ασφαλιστικού Βίου

 • Tοπική Διεύθυνση Ρόδου, Τμήμα Παροχών

 • Tοπική Διεύθυνση Ρόδου, Τμήμα Συντάξεων

 • Tοπική Διεύθυνση Ρόδου, Τμήμα Διοικητικού & πληροφόρησης

 • Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου

 • Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αρχαγγέλου

 • Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Λέρος) Τμήμα Μητρώου

 • Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Λέρος) Τμήμα Εσόδων

 • Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Λέρος) Τμήμα Παροχών

 • Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Λέρος) Τμήμα Συντάξεων

 • Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Λέρος) Τμήμα Διοικητικού & Πληροφόρησης

 • Α’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Κάλυμνος) Τμήμα Μητρώου

 • Α’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Κάλυμνος) Τμήμα Εσόδων

 • Α’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Κάλυμνος) Τμήμα  Παροχών

 • Α’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Κάλυμνος) Τμήμα Συντάξεων

 • Α’ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου (Κάλυμνος) Τμήμα Διοικητικού & Πληροφόρησης

 • Τοπική Διεύθυνση Α΄ Κυκλάδων (Σύρος) Τμήμα Μητρώων & Ασφαλιστικού Βίου

 • Τοπική Διεύθυνση Α΄ Κυκλάδων (Σύρος) Τμήμα Ασφάλισης Εισφορών

 • Τοπική Διεύθυνση Α΄ Κυκλάδων (Σύρος) Διοικητικού & Πληροφόρησης

 • Τοπική Διεύθυνση Α΄ Κυκλάδων (Σύρος) Τμήμα Συντάξεων & Παροχών

 • Αποκεντρωμένο Τμήμα Α΄ Κοινωνικής Ασφάλισης Μυκόνου

 • Αποκεντρωμένο Τμήμα Β΄ Κοινωνικής Ασφάλισης Τήνου

 • Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων (Νάξος) Τμήμα Μητρώου

 • Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων (Νάξος) Τμήμα Εσόδων

 • Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων (Νάξος) Τμήμα Διοικητικού & 

 • Πληροφόρησης

 • Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων (Νάξος) Τμήμα  Συντάξεων

 • Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Θήρα τ.ΙΚΑ Τμήμα Παροχών Συνάξεων

 • Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Θήρα τ.ΙΚΑ Τμήμα Εσόδων

 • Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Θήρα τ.ΙΚΑ Τμήμα Μητρώου & Ασφαλιστικού Βίου

 • Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Θήρα τ.ΙΚΑ Τμήμα Διοικητικού & Πληροφόρησης

 • Παράρτημα Μισθωτών Πάρου