Ηλεκτρονική Αίτηση Εξόδων Κηδείας (συνταξιούχων και μισθωτών τ.ΙΚΑ)

Η διαδικασία αυτή αφορά στην υποβολή αίτησης για χορήγηση Εξόδων Κηδείας αποβιωσάντων συνταξιούχων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, και εξωιδρυματικού επιδόματος) του e-ΕΦΚΑ καθώς και Ασφαλισμένων π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ