Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Π.   * Υποχρεωτική συμπλήρωσή του για αιτήματα προς την Ε.Α.Π. και αποστολή του αποκλειστικά στο eap@glk.gr

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

  1. Γραφείο Υποστήριξης Ε.Α.Π. - Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-133 3053

  2. Υπάλληλοι Ε.Α.Π (pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27/2/2024

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 5078/2023 (Α’ 211) και της ενημέρωσής μας από τον ΕΦΚΑ, ο κωδικός κράτησης ΕΑΠ για την απόδοσή του  πόρου μη ανταποδοτικού χαρακτήρα υπέρ e-ΕΦΚΑ, ο οποίος απεικονίζεται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), είναι ο  4065200 ‘‘ΕΦΚΑ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ)’’ .
 

22/11/2023

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Μετά την ενσωμάτωση ασφαλιστικών οργανισμών στον ΕΦΚΑ (ΑΠ 255903/31-5-2023 & ΑΠ 472936/9-10-2023) ο μοναδικός πλέον κωδικός κράτησης που θα πρέπει να χρησιμοποιείται είναι ο 4065200 σε αντικατάσταση των κωδικών κράτησης που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 4065200

 

31/10/2022

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ!! 

Προς αντιμετώπιση σοβαρών δυσλειτουργιών που ανακύπτουν στη ροή του συστήματος πληρωμής της ΕΑΠ, οι οποίες παρά τις συνεχείς επισημάνσεις μας οφείλονται στην εκπρόθεσμη υποβολή xml αρχείων μισθοδοσίας από τους Φορείς, γεγονός το οποίο διαταράσσει επανειλημμένα την εύρυθμη λειτουργίας της, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε κατά προτεραιότητα για την υλοποίηση των σχετικών ενεργειών σας, ώστε αυτές να εναρμονίζονται αυστηρά με τις προβλεπόμενες προθεσμίες υποβολής αρχείων, όπως αυτές διατίθενται σε μηνιαία βάση στην παρούσα ιστοσελίδα.

Κρατήσεις
Λίστες Κωδικοποίησης

Σχέση Εργασίας / Τύπος Πληρωμής (xls)  (Έκδοση 2.17.1)

Βαθμοί  (xls) (Έκδοση 2.24)

Επιδόματα ( xls ) (Έκδοση 2.2.22)

 

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές (Έκδοση 2.2) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.2)

Προδιαγραφές  (Έκδοση 2.3) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.3)

(Προδιαγραφές επόμενης έκδοσης αρχείου XML.

Δημοσιοποιούνται για την προετοιμασία των φορέων, πριν την ενεργοποίησή τους)  

 

Παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε τη σελίδα μας για νεότερες εκδόσεις

Εργαλεία
           (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ XML ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ XSD (Έκδοση Προδιαγραφών 2.3))
 
Εργαλεία Τρίτων
Νομοθετικό Πλαίσιο ΕΑΠ
Οδηγίες