Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ)

Γραφείο Υποστήριξης ΕΑΠ - Τηλέφωνο επικοινωνίας:   213-133 3053

                       ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

16/5/2022

ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι για την ακατάσχετη έκτακτη οικονομική ενίσχυση Υγειονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4872/2021, που δεν έχει καταβληθεί, οι εκκαθαριστές για τον Μήνα Μάιο 2022 μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τύπο περιόδου 26 με υποβολή xml αρχείων από 17/05/2022 έως και 20/05/2022 για πληρωμή στις 27/05/2022 αποκλειστικά μέσω του url https://www1.gsis.gr/gsisapps/psp-akatasx/login/login.htm με μήνα αναφοράς Μάιο 2022, κωδικούς ανάληψης έτους 2022 και ΑΛΕ 21.202.89.001, 21.202.89.002, 21.202.89.899 κατά περίπτωση.

16/5/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
 

24/3/2022

  • Καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει παρατηρηθεί η αποστολή αιτημάτων στα προσωπικά email υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, δυσχεραίνοντας την άμεση απάντησή τους, παρακαλούμε, η αποστολή να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο στο κεντρικό email της ΕΑΠ,  eap@glk.gr  κάνοντας χρήση του πιο κάτω εντύπου της. 

    ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΠ

18/2/2022

  • Σας ενημερώνουμε ότι ανοίχτηκε νέος κωδικός κράτησης 4074300 με την επωνυμία: e-ΕΦΚΑ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Κ.Α.

22/11/2021

  • Από 22/11/2021 και εφεξής για τα απλήρωτα αρχεία των Νομικών Προσώπων που υποβλήθηκαν στο σύστημα της ΕΑΠ, δεν απαιτείται πλέον αίτηση ορισμού νέας ημερομηνίας πληρωμής. Τα Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ  προγραμματίζουν πλέον αυτόματα την επόμενη πληρωμή μετά  την εύρεση επαρκούς διαθέσιμου υπολοίπου ποσού στον τροφοδότη λογαριασμό του Φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων, για τις περισσότερες τράπεζες,  θα πραγματοποιείται το απόγευμα της επομένης ημέρας.

 

============================================================================================================================

 

Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19

 

=============================================================================================================================

Διαδικασία ένταξης ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ
Κρατήσεις
Λίστες Κωδικοποίησης

Σχέση Εργασίας / Τύπος Πληρωμής (xls)  (Έκδοση 2.17.1)

Βαθμοί  (xls) (Έκδοση 2.24)

Επιδόματα ( xls ) (Έκδοση 2.2.19)

 

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές (Έκδοση 2.2) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.2)

Προδιαγραφές  (Έκδοση 2.3) και Παράδειγμα  (Έκδοση 2.3)

(Προδιαγραφές επόμενης έκδοσης αρχείου XML.

Δημοσιοποιούνται για την προετοιμασία των φορέων, πριν την ενεργοποίησή τους)  

 

Παρακαλούμε πολύ να παρακολουθείτε τη σελίδα μας για νεότερες εκδόσεις

Εργαλεία
Εργαλεία Τρίτων
Νομοθετικό Πλαίσιο ΕΑΠ
Πληροφορίες
Οδηγίες