Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας ΚΕΔ

Συγκριτικά στοιχεία 2018 -2023

 

ws

 

auth

 

 

Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας για το έτος 2023
Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας για το έτος 2022

Συγκριτικά στοιχεία 2020 - 2021

calls 2020-2021  

oAuth 2020-2021

 

Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας για το έτος 2021
Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας για το έτος 2020
Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας για το έτος 2019
Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας για το έτος 2018
Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας για το έτος 2017