Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας ΚΕΔ

Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας για το έτος 2019
Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας για το έτος 2018
Στατιστικά Κέντρου Διαλειτουργικότητας για το έτος 2017