Στοιχεία Πολιτών και εξ Αποστάσεως Εξυπηρέτηση

 

Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ Κλείστε ηλεκτρονικά ραντεβού με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που θέλετε να επισκεφτείτε. 
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Καταχώριση ηλεκτρονικά των στοιχείων επικοινωνίας σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (“Ε.Μ.Επ.”).
myEFKALive  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον e-ΕΦΚΑ
myConsulLive Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών
myKEPlive Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
myOAEDlive Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
myDimoslive  Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως από τον Δήμο σας
Πλατφόρμα Φυσικού Ραντεβού ΟΑΕΔ  Εξυπηρέτηση με ραντεβού από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού