Στοιχεία Πολιτών και εξ Αποστάσεως Εξυπηρέτηση

 

  • Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ - Κλείστε ηλεκτρονικά ραντεβού με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που θέλετε να επισκεφτείτε. 

  • Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας - Καταχώριση ηλεκτρονικά των στοιχείων επικοινωνίας σας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (“Ε.Μ.Επ.”).

  • myEFKALive                                 - Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον e-ΕΦΚΑ

  • myConsulLive                               - Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών

  • myKEPlive                                     - Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

  • myOAEDlive                                  - Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

  • myDimoslive                                 - Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως από τον Δήμο σας