Στοιχεία Πολιτών και εξ Αποστάσεως Εξυπηρέτηση

 • Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ:  Κλείστε ηλεκτρονικά ραντεβού με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που θέλετε να επισκεφτείτε. 

 • myKEPlive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

 • myAADElive: Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

 • myConsulLive: Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Προξενική Αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών

 • myDIMOSlive:  Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως από τον Δήμο σας 

 • myDYPAlive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)

 • Πλατφόρμα Φυσικού Ραντεβού Δ.ΥΠ.Α. :  Εξυπηρέτηση με ραντεβού από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης 

 • myEGDIXlive - Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη και τηλεφωνική επικοινωνία από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
  Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών

 • myEFKALive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από τον e-ΕΦΚΑ

 • myKTIMATOLOGIOlive:  Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από το Ελληνικό Κτηματολόγιο

 • mySynigoroslive:  Ψηφιακό ραντεβού για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, τηλεδιάσκεψη ή για φυσική παρουσία στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών της  Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη».