Στοιχεία πολιτών και Ταυτοποιητικά έγγραφα

  • Συστηθείτε-Know Your Customer (eGov-KYC): Η υπηρεσία "Συστηθείτε" (KYC- Know Your Customer) σας προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων σας στην τράπεζα σας, για τη βεβαίωση των στοιχείων σας στο πλαίσιο του κανονισμού για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (Anti Money Laundering - AML).