Υπηρεσία Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023

may 1

ΝΕΟ  Ανακοίνωση  21/07/2023  

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαϊου 2023, για όσους υπέβαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον ΙΒΑΝ , μέχρι  χθες

Ανακοίνωση 21/7/2023

Οι εφαρμογές: α) "Καταχώρισης των Γραμματέων της εφορευτικής Επιτροπής και των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής" και β) "Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρισης του ΙΒΑΝ" δεν θα είναι διαθέσιμες λόγω εκτέλεσης εργασιών 3ης πληρωμής των εκλογών 21 ΜΑΙΟΥ 2023 από τις 09:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.

 

Ανακοίνωση 20/6/2023

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, για όσους υπέβαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον ΙΒΑΝ , από 06/06/2023 έως και την 20/6/2023 στις 10.00 πμ. 
Έως την Παρασκευή 23/6/2023 θα έχει γίνει η πίστωση της αντίστοιχης αποζημίωσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Με νεότερη ανακοίνωση, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επαναληφθούν διαδικασίες πληρωμής και για τις υπόλοιπες αιτήσεις, καθώς θα υποβάλλονται στις αντίστοιχες εφαρμογές.

Ανακοίνωση 7/6/2023

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023, για όσους υπέβαλαν την σχετική αίτηση και συμπλήρωσαν τον ΙΒΑΝ , έως και την 6/6/2023 10.00 πμ. Έως την Παρασκευή 9/6/2023 θα έχει γίνει η πίστωση της αντίστοιχης αποζημίωσης στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Με νεότερη ανακοίνωση, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα επαναληφθούν διαδικασίες πληρωμής και για τις υπόλοιπες αιτήσεις, καθώς θα υποβάλλονται στις αντίστοιχες εφαρμογές.


Στην ενότητα "Επικοινωνία", που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, προστέθηκε και η δυνατότητα υποβολής γραπτού αιτήματος υποστήριξης της υπηρεσίας.

elections

Για τακτικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους (εντός και εκτός Νομού)

Εφαρμογή καταχώρισης των Γραμματέων της εφορευτικής Επιτροπής και των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής

 

Όλοι οι Τακτικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι (εντός και εκτός Νομού) θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, προκειμένου να δηλώσουν και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των Γραμματέων της Εφορευτικής Επιτροπής και των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας, του τμήματος τους (ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ σύμφωνα με τα στοιχεία φορολογίας τους).

Οδηγίες χρήσης της  εφαρμογής καταχώρισης Γραμματέων της εφορευτικής επιτροπής και Διερμηνέων της τουρκικής γλώσσας από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής.

Είναι πλέον διαθέσιμη η καταχώρηση των γραμματέων και από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

 

Είσοδος


Για τους δικαιούχους Δικαστικούς Αντιπροσώπους εντός νομού (που δεν έχουν  λάβει ήδη αποζημίωση) και όλους τους Γραμματείς και Διερμηνείς της Τουρκικής Γλώσσας

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρισης του ΙΒΑΝ 

 

Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet  για να δηλώσουν τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους.

Οδηγίες χρήσης της  εφαρμογής ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης και καταχώρισης του ΙΒΑΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

  • Οι δικαιούχοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι εντός Νομού θα πρέπει πρώτα να οριστικοποιήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην «Εφαρμογή καταχώρισης των Γραμματέων της εφορευτικής Επιτροπής και των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής».
  • Για τους Γραμματείς Εφορευτικής επιτροπής και τους Διερμηνείς Τουρκικής Γλώσσας είναι προαπαιτούμενο η συμπλήρωση των στοιχείων τους από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους στην «Εφαρμογή καταχώρισης των Γραμματέων της εφορευτικής Επιτροπής και των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής».
  • Οι χρήστες της εφαρμογής θα πρέπει να έχουν κωδικούς TaxisNet και ΙΒΑΝ λογαριασμούς τραπέζης που να είναι ενεργοί, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή τους.   

 

Είσοδος


Νομικό Πλαίσιο

 

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 39027/4-5-2023 με θέμα "Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων Εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, κ.λπ. (εντός Ελλάδας) Εποπτών εξωτερικού, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων, (εκτός Ελλάδας- απόδημοι) για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 καθώς και του τρόπου καταβολής τους" (Β΄3074


Επικοινωνία 

 

fgd

Για την «Υπηρεσία Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά αιτήματα υποστήριξης στο Κέντρο Εξυπηρέτησης  (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.
γγ

Για την «Υπηρεσία Πληρωμής Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης» μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλεφωνικό κέντρο 213 133 3030