Πλατφόρμα Υποβολής Αιτημάτων Φιλοξενίας, Εξαίρεσης Προμήθειας, Παροχής αδειών λογισμικού και Καταγραφής Υποδομής

Πρόσβαση

Πρόσβαση στην εφαρμογή «Πλατφόρμα Υποβολής Αιτημάτων Φιλοξενίας, Εξαίρεσης Προμήθειας, Παροχής αδειών λογισμικού και Καταγραφής Υποδομής» έχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης  και της Κεντρικής Κυβέρνησης. Η εξουσιοδότηση παρέχεται στον υπάλληλο από τον κάτοχο του κωδικού TaxisNet του Φορέα Γενικής Κυβέρνησης, μέσω της εφαρμογής «Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων». Για φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης την εξουσιοδότηση παρέχει ο κάτοχος του κωδικού TaxisNet του αντίστοιχου Υπουργείου. Ο υπάλληλος αποδέχεται τον ορισμό του στην ίδια εφαρμογή «Εξουσιοδοτήσεων Υπαλλήλων» εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Στη συνέχεια μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή «Πλατφόρμα Υποβολής Αιτημάτων Φιλοξενίας, Εξαίρεσης Προμήθειας, Παροχής αδειών λογισμικού και Καταγραφής Υποδομής»

Επικοινωνία - Υποστήριξη

 

fgd

Για την εφαρμογή «Υποβολή Αιτημάτων Φιλοξενίας, Εξαίρεσης Προμήθειας, Παροχής αδειών λογισμικού και Καταγραφής Υποδομής» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.

fgd

Για την εφαρμογή «Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων» μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.
 

γγ

Για την εφαρμογή "Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων", μπορείτε να επικοινωνείτε και τηλεφωνικά με το  Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορέων του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης: ΚΕ-ΥΨηΔ: 213-133 3053 / επιλογή 3.