Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων

Περιγραφή ηλεκτρονικής υπηρεσίας

 

Η εφαρμογή τροποποιεί την υπάρχουσα διαδικασία ανάρτησης των Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Εκθέσεων Ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων Πληρωμών (KPI) των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

•    Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναρτούν  σε μηνιαία βάση τη Σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεών τους, τις Εκθέσεις  Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεών τους  τους και το δείκτη KPI των Πληρωμών τους.
•    Η  Γ.Δ.Ο.Υ. που εποπτεύει το Φορέα  έχει τη δυνατότητα να βλέπει και εγκρίνει τις αντίστοιχες αναρτήσεις των Φορέων που έχει στην αρμοδιότητά της και μόνο αυτών.
•    Το Γ.Λ.Κ.  έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις αναρτήσεις όλων των Φορέων.
•    Μέσω διεπαφής ενημερώνεται το Portal του ΟΠΣΔΠ.

 

Πρόσβαση στην εφαρμογή

 

Πρόσβαση στην εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» έχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ. Η εξουσιοδότηση παρέχεται στον υπάλληλο από τον κάτοχο του κωδικού TaxisNet του Φορέα, μέσω της εφαρμογής «Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων». Ο υπάλληλος αποδέχεται τον ορισμό του στην ίδια εφαρμογή «Εξουσιοδοτήσεων Υπαλλήλων» εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet. Στη συνέχεια μπορεί να εισέλθει στην εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων»

 

Νομικό Πλαίσιο

 

ΠΔ 80/2016

Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις

 

Οδηγίες χρήσης

 

α)  για την εφαρμογή «Εξουσιοδοτήσεις Υπαλλήλων»       

β)  για την εφαρμογή «Σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων» :

 

Επικοινωνία

​ 

email

Μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης e-Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών (με τους κωδικούς σας TaxisNet)