Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Υπ. Ψηφ. Διακυβέρνησης

ΚΕΔ

Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (ΕΔΑ) 

 

 Περιγραφή διαδικασίας Αιτήματος από Φορέα

Οδηγίες χρήσης

 

LOGINBUTTON

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  είναι το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ 3990/Β/1-11-2019) .

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου.

 

Βρείτε εδώ  τις βασικές  Διαδικτυακές Υπηρεσίες του ΚΕ.Δ. που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) είναι υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών, διατίθενται στους Φορείς του Δημοσίου σε εικοσιτετράωρη βάση επί επτά ημέρες την εβδομάδα και συμβάλλουν:

  • Στην έγκυρη, άμεση και επικαιροποιημένη διάθεση πληροφοριών μεταξύ των δημοσίων φορέων,

  • Στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της ορθής επεξεργασίας της πληροφορίας από τον Φορέα που έχει την ευθύνη διαχείρισής της.

 

Κάθε Φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των υπαρχουσών διαδικτυακών υπηρεσιών (ws) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ),
πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Σε περίπτωση που ο Φορέας επιθυμεί να προτείνει τη δημιουργία κάποιας μη υφιστάμενης διαδικτυακής υπηρεσίας στο ΚΕ.Δ., πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) παρέχει στους Φορείς τα μέσα για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία, εξασφαλίζοντας  υψηλές συνθήκες ασφάλειας πληροφοριών Το ΚΕ.Δ για λόγους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  δεν αποθηκεύει επιχειρησιακή ή διοικητική πληροφορία.

Η απρόσκοπτη παροχή διοικητικών – επιχειρησιακών πληροφοριών, καθώς και η εξασφάλιση της ποιοτικής διακίνησης και διαχείρισης της πληροφορίας ενισχύει τη διαφάνεια στον Δημόσιο Τομέα. 

Το ΚΕ.Δ περιλαμβάνει:

Αποφάσεις:

ΦΕΚ 3990/Β/1-11-2019

Προηγούμενη Υπουργική Απόφαση: ΦΕΚ 1710/Β/18-5-2017

Σύνδεσμοι Βοήθειας:

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το ΚΕ.Δ. 

Στατιστικά ΚΕ.Δ

Για τα Στατιστικά του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) πατήστε εδώ

Επικοινωνία:


email+contact

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας από την ομάδα του Κέντρου Διαλειτουργικότητας  τα ερωτήματα σας να στέλνονται:

 

  • στο email: kedsupport@gsis.gr για τεχνικές ερωτήσεις. 

  • στο email: kedhelpdesk@gsis.gr για θέματα που αφορούν την υποβολή αιτημάτων στην ΕΔΑ. 

  • στο email: kedg2g@gsis.gr για ευρύτερα θέματα του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και για ένταξη ενός αιτήματος σε παραγωγική λειτουργία.

Για ερωτήματα σχετικά με υφιστάμενα αιτήματα, στο θέμα του email να αναφέρεται:

ο αρ. αιτήματος, ο φορέας σας και το όνομα του ws (π.χ. 1000 - ΕΦΚΑ - oAuth2).


Για πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των στοιχείων, επικοινωνήστε με  το DPO του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης: