Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) Υπ. Ψηφ. Διακυβέρνησης

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  είναι το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ 3990/Β/1-11-2019) αντικατέστησε το (ΦΕΚ 1710/Β/18-5-2017)

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) εξασφαλίζει ένα ενιαίο περιβάλλον (υποδομή) εγκατάστασης και χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω του οποίου ανταλλάσσονται επιχειρησιακά δεδομένα μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των Φορέων του Δημοσίου.

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (web services) είναι υπηρεσίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων ή εφαρμογών, διατίθενται στους Φορείς του Δημοσίου σε εικοσιτετράωρη βάση επί επτά ημέρες την εβδομάδα και συμβάλλουν:

  • Στην έγκυρη, άμεση και επικαιροποιημένη διάθεση πληροφοριών μεταξύ των δημοσίων φορέων,
  • Στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της ορθής επεξεργασίας της πληροφορίας από τον Φορέα που έχει την ευθύνη διαχείρισής της.
Οι βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία είναι:

Βρείτε εδώ όλες τις  Διαδικτυακές Υπηρεσίες του ΚΕ.Δ.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) παρέχει στους Φορείς τα μέσα για την αδιάλειπτη επιχειρησιακή και παραγωγική λειτουργία, εξασφαλίζοντας  υψηλές συνθήκες ασφάλειας πληροφοριών Το ΚΕ.Δ για λόγους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  δεν αποθηκεύει επιχειρησιακή ή διοικητική πληροφορία.

Η απρόσκοπτη παροχή διοικητικών – επιχειρησιακών πληροφοριών, καθώς και η εξασφάλιση της ποιοτικής διακίνησης και διαχείρισης της πληροφορίας ενισχύει τη διαφάνεια στον Δημόσιο Τομέα. 

Το ΚΕ.Δ περιλαμβάνει:

Κάθε Φορέας που επιθυμεί να κάνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ)  πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

α)   Την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

β)   Τη σωστή τήρηση του αρχείου καταγραφής - ιχνηλασιμότητας κλήσεων

Αποφάσεις:

ΦΕΚ 3990/Β/1-11-2019

Προηγούμενη Υπουργική Απόφαση: ΦΕΚ 1710/Β/18-5-2017

Σύνδεσμοι Βοήθειας:

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το ΚΕ.Δ. 

Στατιστικά ΚΕ.Δ

Για τα Στατιστικά του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) πατήστε εδώ

Επικοινωνία:

email+contact email: kedg2g@gsis.gr

Για στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία των στοιχείων, επικοινωνήστε με  το DPO του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

e-Mail: dpo@mindigital.gr