Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (Ε.Μ.Ζ.Σ.)

Το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (pet.gov.gr)  αποτελεί μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που σκοπό έχει να προάγει την προστασία των ζώων συντροφιάς, την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους, την ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων και τη μείωση του αριθμού αδέσποτων μέσω των προγραμμάτων υιοθεσίας. Πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς έχουν οι ιδιώτες κτηνίατροι, οι ιδιοκτήτες και οι ανάδοχοι των ζώων συντροφιάς, τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις και τα καταφύγια με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες για Ιδιώτες Κτηνίατρους, Πολίτες και Νομικά πρόσωπα (Ι.Δ.) είναι οι ακόλουθες:

Ιδιώτες κτηνίατροι

 

 

Πολίτες και Νομικά πρόσωπα (Ι.Δ.)
   

Πολίτες 

Ιδιωτικά καταφύγια

Εκτροφείς

Φιλοζωικά σωματεία και οργανώσεις

Νομικό Πλαίσιο

 

 

Όροι Χρήσης και Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων