Εγχειρίδια χρήσης

  • Εγχειρίδιο Οδηγιών για την απόκτηση κωδικών TAXISnet
 
  • Εγχειρίδιο Οδηγιών για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)
 
  • Εγχειρίδιο Οδηγιών για τη συμπλήρωση Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
 
  • Εγχειρίδιο Οδηγιών για τη χρήση της εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ)

 

  • Βίντεο Οδηγιών για ορισμό ραντεβού ΑΜΕΑ μέσω myKEPlive

 

 

Λήψεις Προγραμμάτων

Download Winzip   http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/TaxGuide/images_for_use/zip.gif

Download Acrobat   http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/TaxGuide/images_for_use/acrobat.gif