Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων

Περιγραφή

 

Στο Ψηφιακό Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων καταχωρίζονται τα μέλη των λεσχών φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων (Α.Σ.), των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή των Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.) και των νόμιμων παραρτημάτων τους κατόπιν υποβολής αίτησής τους στη σχετική πλατφόρμα που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).  

Πρόσβαση στην πλατφόρμα έχουν τα εξουσιοδοτημένα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Ελληνικής Αστυνομίας με χρήση των Κωδικών τους Δημόσιας Διοίκησης.

Η εξουσιοδότηση από τον φορέα παρέχεται μέσω της «Υπηρεσίας Εξουσιοδότησης Χρηστών Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».

Το παραγωγικό περιβάλλον του έργου φιλοξενείται στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους της ΓΓΠΣ ΨΔ (G-Cloud).

Η πλατφόρμα παρέχει τις εξής λειτουργικότητες : 

  • την ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση της βεβαίωσης για την εμπρόθεσμη ετήσια υποβολή των στοιχείων της λέσχης φιλάθλων και των παραρτημάτων της, 

  • την καταχώριση των αδειών που εκδίδουν οι κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τη λειτουργία των χώρων γραφείων ή/και εντευκτηρίων της λέσχης και των παραρτημάτων της,

  • την πρόσβαση και αναζήτηση στο μητρώο μελών από την Ελληνική Αστυνομία για λόγους δημόσιας ασφάλειας,

  • την πρόσβαση και αναζήτηση στοιχείων λεσχών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για λόγους εποπτείας και ελέγχου των προϋποθέσεων λειτουργίας τους. 

 

Απώτερη στόχευση αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας της ετήσιας υποχρέωσης υποβολής στοιχείων των λεσχών και η διευκόλυνση της πρόσβασης των αρχών, που έχουν ως αποστολή την πρόληψη της οπαδικής βίας, στο Μητρώο Μελών Λεσχών Φιλάθλων μέσω της  γρήγορης αναζήτησης των απαραίτητων πληροφοριών.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο

 

 Η υπ’ αρ. ΓΓΑ/17041/21-06-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων του άρθρου 41Ι του ν. 2725/1999(Α’ 121)» (Β’ 3729)


Επικοινωνία​ 

 

email

Για θέματα που αφορούν στο έργο μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στα τηλ: 213-1316129, 213-1316891 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  tlf@gga.gov.gr