Στοιχεία από ΕΦΚΑ

Το Κ.Ε.Δ., σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ διαθέτει για χρήση σε Φορείς του Δημοσίου:

1) τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ασφαλιστική ενημερότητα», η οποία παρέχει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων Ασφαλιστικής Ενημερότητας από άλλους φορείς του Δημοσίου και παρέχεται από τον ΕΦΚΑ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της ΓΓΠΣΔΔ. Συγκεκριμένα, το  Web Service αφορά στη λήψη των παρακάτω πληροφοριών :

  • Αίτηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας, addInsuranceApplicationEmp

  • Αίτηση Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου, addInsuranceApplicationCon

  • Λήψη Αποτελέσματος Αιτήματος Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας, retrieveInsuranceApplicationEmp

  • Λήψη Αποτελέσματος Αιτήματος Βεβαίωσης Οικοδομοτεχνικού Έργου, retrieveInsuranceApplicationCon

  • Επιβεβαίωση Αίτηση Βεβαίωσης, checkInsuranceApplication

 

2) τη διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων», η οποία παρέχει την βεβαίωση προϋπηρεσίας υπαλλήλων από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος - λειτουργία:

  • Άντληση στοιχείων βεβαίωσης προϋπηρεσίας και ασφαλιστικής ιστορίας υπαλλήλων,  requestPrevEmploymentCert

 

3)      τη διαδικτυακή υπηρεσία «Απογραφή εργοδοτών», η οποία παρέχει στοιχεία απογραφής εργοδοτών και προορίζεται μόνο για το ΓΕΜΗ

  • Λήψη στοιχείων με βάση εγγραφής στοιχείων υπάλληλο, registerEmployer

 

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση ws “Υπηρεσία βεβαίωσης προϋπηρεσίας μισθωτών υπαλλήλων” του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΑ 26240 / 2-8-2021) (ΦΕΚ 3520)