Στοιχεία Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχει:

Α. Τη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Τρέχουσα εργασιακή κατάσταση (από ΕΡΓΑΝΗ)»

Συγκεκριμένα παρέχεται η παρακάτω μέθοδος-λειτουργία:

Διάθεση στοιχείων της τρέχουσας εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του (getCurrentEmploymentStatus)

Β. Τη Διαδικτυακή Υπηρεσία « Στοιχεία για κατάσταση απασχόλησης (ΕΡΓΑΝΗ)»

Συγκεκριμένα παρέχονται οι παρακάτω μέθοδοι-λειτουργίες:

•         Στοιχεία Απασχόλησης με ΑΦΜ (getEmployeeRelation)
Η μέθοδος- λειτουργία αφορά στην ανάκτηση στοιχείων απασχόλησης  του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του.

•         Διάθεση στοιχείων εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία με βάση τον ΑΦΜ του εργαζομένου (getEmploymentRelationship)
Η μέθοδος-λειτουργία αφορά στην ανάκτηση στοιχείων της εργασιακής κατάστασης του εργαζομένου για μια συγκεκριμένη ημερομηνία  με βάση τον ΑΦΜ του.

•         Διάθεση σχέσης απασχόλησης για την ΕΓΔΙΧ (getEmploymentRelationshipEgdix)

Η μέθοδος-λειτουργία αφορά στη διάθεση σχέσης απασχόλησης του εργαζομένου με βάση τον ΑΦΜ του. Διαθέτει τα στοιχεία από πληρωμένες διαδικασίες υποστήριξης του ΥΠΕΚΥ για τον ΑΦΜ της παραμέτρου σε περίπτωση που βρεθούν μία ή περισσότερες εγγραφές (πολλαπλές διαδικασίες υποστήριξης).

Η λειτουργία προορίζεται για χρήση από την ΕΓΔΙΧ.

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)  6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020)

  • Διάθεση ws  στην ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  (ΚΥΑ 110674/5-10-2020) (ΦΕΚ 4381/2020)

  • Διάθεση ws  στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)»  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)

  • Διάθεση ws  σε φορείς του δημοσίου ΩΞΦ646ΜΤΛΠ-Λ3Ν (ΥΑ 23491/14-7-2021)  (ΦΕΚ 3088/2021)