Στοιχεία διαχείρισης ΚΕΠ

Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα

 

Η υπηρεσία αναζήτησης στοιχείων Κ.Ε.Π. καλείται από την εφαρμογή πελάτη (client application) για την ανάκτηση των στοιχείων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. Επιστρέφει όλους τους υπαλλήλους, το Κ.Ε.Π. στο οποίο υπηρετούν και το ρόλο τους. Ο τρίτος φορέας θα πρέπει να καλεί το service περιοδικά (π.χ. κάθε 30 λεπτά, για παράδειγμα) για να επικαιροποιεί τους υπαλλήλους και να διατηρεί ένα τοπικό αντίγραφο, το οποίο θα χρησιμοποιείται για έλεγχο εξουσιοδότησης του υπαλλήλου κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή.

Μέθοδοι:

  • getKepEmployeesAll : επιστρέφει τη λίστα με τις εγγραφές όλων των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π., το Κ.Ε.Π. στο οποίο υπηρετούν και το ρόλο τους.

  • isKepEmployee : καλείται με όρισμα τον ΑΦΜ (πεδίο afm) του υπαλλήλου του ΚΕΠ και επιστρέφει τη λίστα με τις εγγραφές με τα permissions του συγκεκριμένου ΑΦΜ.