Στοιχεία από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) παρέχει πληροφορίες για το μητρώο μελών του και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου μέσω των εξής δύο διαδικτυακών υπηρεσιών:

1. Μητρώο μελών Τ.Ε.Ε.

Η υπηρεσία παροχής πληροφοριών μητρώου μελών Τ.Ε.Ε. περιλαμβάνει μία μέθοδο - λειτουργία:

  • Αναζήτηση στοιχείων μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (getTeeInfoByAmka)

Η μέθοδος getTeeInfoByAmka πραγματοποιεί αναζήτηση στοιχείων μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της σχέσης τους με το ΤΕΕ για συγκεκριμένη ημερομηνία, με βάση τον ΑΜΚΑ.

2. Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η υπηρεσία άντλησης στοιχείων από το σύστημα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του ΤΕΕ πραγματοποιεί λήψη στοιχείων ηλεκτρονικής ταυτότητας για συγκεκριμένο κτίριο, βάσει των πεδίων εισόδου για αυτό. Περιλαμβάνονται δύο μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Λήψη στοιχείων πεδίων του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (getBuildIdProperty)

Η μέθοδος getBuildIdProperty πραγματοποιεί λήψη στοιχείων πεδίων του συστήματος ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου με βάση τον ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) ιδιοκτησίας.

  • Λήψη στοιχείων αρχείου ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου (downloadFileBuildId)

Η μέθοδος downloadFileBuildId πραγματοποιεί λήψη στοιχείων αρχείου ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου με βάση τον κλειδάριθμο του αρχείου.

 

 

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Δ.Δ.

 

  • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) (6ΤΙΧ46ΜΤΛΠ-ΩΦ9)

Υπουργικές αποφάσεις

 

  • Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Μητρώο μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) ΦΕΚ 1292/2-4-2021  (ΥΑ 8791/24-3-2021)