Στοιχεία για αλλοδαπούς από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία  με το Υπουργείο Μετανάστευσης παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης και επιβεβαίωσης εγκύρων εγγράφων μεταναστών.

Η αναζήτηση γίνεται με διάφορα κριτήρια. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι εξής λειτουργίες:

 • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό βεβαίωσης, η οποία επιστρέφει στοιχεία για το συγκεκριμένο αριθμό βεβαίωσης, getTitlosBebaiosiArithmos

 • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον ΑΜΑ του ΙΚΑ , η οποία επιστρέφει στοιχεία για τον συγκεκριμένο ΑΜΑ και συγκεκριμένη ημερομηνία γέννησης, getTitlosAMA

 • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό Διαβατηρίου, η οποία επιστρέφει στοιχεία για συγκεκριμένο αριθμό διαβατηρίου, getTitlosDiavatirioArithmos

 • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση το ονοματεπώνυμο, η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης, getEponymoOnomaHmGennisisYTX

 • Αναζήτηση Εγγράφων με βάση τον αριθμό εντύπου, η οποία επιστρέφει στοιχεία με βάση έναν αριθμό εντύπου. getTitlosAdeiaArithmos

Τα είδη εντύπου που υποστηρίζονται είναι:

1=ΒΙΝΙΕΤΑ
5=ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
6=ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
7=ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
8=ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟ

Επιστρέφεται η άδεια διαμονής που είναι σε ισχύ – εφόσον υπάρχει. 

 

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Διάθεση ws «Στοιχεία  Μεταναστών»  στο Π.Σ. "e-ΚΕΠ" του ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΩΨΜΥ46ΜΤΛΠ-ΣΛ6
 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)   6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9

 

Υπουργικές αποφάσεις

 

 • Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας ’’Στοιχεία Μεταναστών’’ στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών “Πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)” (ΥΑ 17743ΕΞ 2021)  (ΦΕΚ Β΄ 2662)
 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws «Στοιχεία  Μεταναστών»  στο Π.Σ. e-ΚΕΠ του ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΚ 3938/15-9-2020 (ΥΑ 24408/15-9-2020)

 • Διάθεση ws “Στοιχεία Μεταναστών” από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο Π.Σ. "e-ΕΦΚΑ" ΦΕΚ 1245/31-3-2021 (ΥΑ 7972/31-3-2021)