Μητρώο Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.ψ.Δ.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) διαθέτει αναλυτικά στοιχεία για τους Φορείς και τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως διατηρούνται στο Μητρώου της ΓΓΠΣΨΔ.

1.  Υπηρεσία άντλησης στοιχείων φορέων και υπηρεσιών

Συγκεκριμένα παρέχονται οι εξής μέθοδοι - λειτουργίες:

  • Λήψη στοιχείων φορέων και υπηρεσιών (getYphresia)
  • Λήψη στοιχείων φορέων και υπηρεσιών (αναθέτουσες αρχές μόνο) (getAnathetousa)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.


Υπουργικές Αποφάσεις