Στοιχεία από Στρατολογία

Η διαδικτυακή υπηρεσία αφορά στην άντληση ημερομηνιών και μεταβολών πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης, για ένα συγκεκριμένο στρατεύσιμο, από τη Στρατολογία, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.