Υπηρεσία Διάθεσης Στοιχείων ΔΑΥΚ

Η διαδικτυακή Υπηρεσία Web Service αφορά σε στοιχεία που αποστέλλονται στους Ασφαλιστικούς Φορείς (Μετοχικά και Επικουρικά Ταμεία).

Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, γίνεται αποστολή στοιχείων για τα Δελτία Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης . 

Μέχρι σήμερα παρέχονται οι παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες : 

eΔΑΥΚ για το  ΜΤΠΥ  και το ΕΤΕΑΕΠ

  • Λήψη Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (getDaykDeltio1)
  • Λήψη Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης που έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκρεμότητας (getDaykDeltio2)
  • Ενημέρωση Γ.Γ.Π.Σ. ως προς την λήψη Δελτίων (setDayk1)