Εγκρίσεις Έργων

14 Νοε 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΣΑΜ) ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (ΣΑΜ) ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ».
31 Οκτ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου».
12 Αυγ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας & Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας & Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών».
12 Αυγ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 2 “Ανάδειξη -Εκθεσιακή περιήγηση στο Παλάτι των Δεσποτών στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά”

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 2 «Υλοποίηση – Παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών στο Παλάτι των Δεσποτών στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά», του έργου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας με τίτλο “Ανάδειξη -Εκθεσιακή περιήγηση στο Παλάτι των Δεσποτών στον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά”
03 Αυγ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης».
03 Αυγ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών με τίτλο “Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Α.Σ.Κ.Τ.”.

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών με τίτλο “Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Α.Σ.Κ.Τ.”.
03 Αυγ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Γραφείο Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Γραφείο Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».
03 Αυγ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
18 Ιουλ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με τίτλο «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με τίτλο «Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS».
10 Ιουλ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με τίτλο «Εργαλείο Ανάλυσης Πληροφοριών και Δεδομένων Ναυτιλιακού Περιεχομένου».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) με τίτλο «Εργαλείο Ανάλυσης Πληροφοριών και Δεδομένων Ναυτιλιακού Περιεχομένου».
10 Ιουλ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπόντιων Νήσων με τίτλο «Έξυπνο σύστημα μέτρησης ροών επισκεπτών για την πόλη της Κέρκυρας».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαπόντιων
Νήσων με τίτλο «Έξυπνο σύστημα μέτρησης ροών επισκεπτών για την πόλη της
Κέρκυρας».
10 Ιουλ 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και
Μάθησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
26 Ιουν 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με τίτλο “Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και Ένταξη Νέων Σύγχρονων Τεχνολογιών”.

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με τίτλο “Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και Ένταξη Νέων Σύγχρονων Τεχνολογιών”.
26 Ιουν 2023

"Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολυτεχνείου Κρήτης»."

"Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών
Πολυτεχνείου Κρήτης με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολυτεχνείου
Κρήτης»."
18 Μάιος 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Καρδίτσας προς πολίτες και επιχειρήσεις”

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Καρδίτσας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Καρδίτσας προς πολίτες και επιχειρήσεις”
18 Μάιος 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Μαγνησίας προς πολίτες και επιχειρήσεις”

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Μαγνησίας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Μαγνησίας προς πολίτες και επιχειρήσεις”
18 Μάιος 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.)»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (ΓΡΑ.ΔΙ.Μ.)»
18 Μάιος 2023

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Λάρισας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Λάρισας προς πολίτες και επιχειρήσεις”

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Επιμελητηρίου Λάρισας με τίτλο “Δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου Δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών από το Επιμελητήριο Λάρισας προς πολίτες και επιχειρήσεις”