Εγκρίσεις Έργων

05 Σεπ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πανεπιστημίου Πειραιώς»
05 Σεπ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Π.Ι. με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερ. Δραστ. και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Π.Ι.».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».
25 Αυγ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) με τίτλο «Φυτώρια επιχειρήσεων».

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) με τίτλο «Φυτώρια επιχειρήσεων».
25 Αυγ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»
01 Αυγ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Της Διδασκαλίας Και Μάθησης ΕΜΠ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Της Διδασκαλίας Και Μάθησης ΕΜΠ»
01 Αυγ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»
01 Αυγ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Περιφέρεια 4.0: Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τίτλο «Περιφέρεια 4.0: Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας»
20 Ιουλ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ψηφιοποίηση της βιβλιοθήκης της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ»
20 Ιουλ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο»
20 Ιουλ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)»
13 Ιουλ 2022

Βεβ. Εν. του Υπ.Β με τίτλο «Προμ. εξ. πληροφ. συστ. & επικ.» και του Υπ.Γ με τίτλο «Επείγουσα προμήθ. πληροφ. και επικ. συστ.» του Έργ. του Αρχ. Λ.Σ.–Ε.Α. με τίτλο “Ενίσχυση της εθν. ικανότητας μέσω της προμήθ. πληροφ. και επικ. συστ. από το Λ.Σ.-Ε.Α.”

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου Β με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων & επικοινωνιών» και του Υποέργου Γ με τίτλο «Επείγουσα προμήθεια πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων» του Έργου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με τίτλο “Ενίσχυση της εθνικής ικανότητας μέσω της προμήθειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή”
13 Ιουλ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο «Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
13 Ιουλ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του EΑΠ με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρημ. , Καινοτ. και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστ. και των Νέων Προϊόντων και Υπηρ. που αναπτύσσονται στο ΕΑΠ»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο»
12 Ιουλ 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 3 «Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης» του Έργου με τίτλο «Πολυκαναλικό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης πολιτών 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»

Βεβαίωση Εναρμόνισης του Υποέργου 3 «Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης» του Έργου με τίτλο «Πολυκαναλικό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης πολιτών 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων»
30 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τίτλο «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τίτλο «Υπηρεσία Μίας Στάσης Επιχειρηματικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας»
30 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Γραφείο υποστήριξης της διδασκαλίας και μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»
28 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπ. Εργ. και Κοιν. Υπ. με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών του Π.Σ. Εργάνη για την εφαρμογή εκτάκτων μέτρων στο πλαίσιο κυρίως της υγειονομικής κρίσης και για την επέκταση της εφαρμογής myErgani mobile app»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών του Π.Σ. Εργάνη για την εφαρμογή εκτάκτων μέτρων στο πλαίσιο κυρίως της υγειονομικής κρίσης και για την επέκταση της εφαρμογής myErgani mobile app»
14 Ιουν 2022

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευν. του Χαροκόπειου Παν. με τίτλο «Υποστ. Δράσεων Στήριξης της Επιχ., Καινοτ. και Ωρίμ. για την Αξιοπ. της Ερευν. Δραστ. και των Νέων Προϊόντων και Υπηρ. που αναπτύσ. στο Χαροκόπειο Παν.»

Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο»