Έκτακτες δικτυακές εργασίες την Παρασκευή 10/5/2024

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 10/05/2024 και στο διάστημα 15.00-16.00, θα εκτελεστούν έκτακτες δικτυακές εργασίες συντήρησης που ενδέχεται να δημιουργήσουν περιοδικά προβλήματα σε μέρος της  υποδομής του G-Cloud.