ΤΗΛΕΦΩΝΑ και e-mails ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ και  e-mail ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-mail

Γενικός Γραμματέας 

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος 210-4802000 gen-gramm@gsis.gr

Αυτοτελή Τμήματα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής Προγραμματισμού & Διαχείρισης Έργων

Αγγελική Παναγιωτάκη 210-4803106 ictpmo@gsis.gr
Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Ευστράτιος Μακριδάκης 210-4803105 secr-asf@gsis.gr

Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης

Γενικός Διευθυντής

Aριστείδης Μελετίου  210-4803101  sec-gen-mngr@gsis.gr

Δ/νση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους

Διευθυντής

Αντώνιος Στρίκης  210-4803160 secr-ddyy@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών και Λειτουργικών Συστημάτων

Ιωάννης Κυριακόπουλος 210-4803161 secr-ddyy-a@gsis.gr
Τμήμα Β΄- Διαχείρισης Δικτύων και Επικοινωνιών Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος  210-4802734  

Τμήμα Γ΄- Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών,  Εφαρμογών & Βάσεων Δεδομένων

Βασιλική Τζοβλά 210-4803162 secr-ddyy-b@gsis.gr

Τμήμα Δ ' - Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού & Λογισμικού

Μαριάνθη Ψωμά 210-4803163 secr-ddyy-c@gsis.gr

Δ/νση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης & Υποστήρ. Χρηστών

Διευθυντής

Γεράσιμος Παράσχος  210-4803150 secr-dplse@gsis.gr
Τμήμα A΄-Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών Ιωάννης Μανιδάκης 210-4803151 secr-dplse-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Λειτουργικής Μέριμνας & Διαχείρισης Υλικών

Ιωάννης Ζέρβας 210-4803152 secr-dplse-b@gsis.gr
Τμήμα Γ΄- Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας & Εμφακέλλωσης Παναγιώτης Στασινός 

         210-4803253   &     

213 133 3327

secr-dplse-c@gsis.gr
Τμήμα Δ΄- Υποστήριξης Χρηστών Ιωάννης Διαμαντόπουλος  210-4803154 (Προϊστάμενος) secr-dplse@gsis.gr

Τμήμα Ε΄- Λειτουργικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης

Ευγένιος Νάστος    

Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Διευθυντής Απόστολος Φρατζέσκος     

Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ

Παρασκευάς Τσικλίδης    

Τμήμα Β΄- Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ

Μαρία Σταθογιάννη    

Τμήμα Γ΄- Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αθανάσιος Πανταζής    

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης

Γενικός Διευθυντής 

Ανδρέας Πίπης

  sec-gen-daplps@gsis.gr

Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα                  

Διευθυντής

Αναπληρωτής Γεώργιος Τσέτσος

210-4803180

secr-dylpsdt@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών Αθανάσιος Μακρόπουλος

           210-4803181    &     

210-3338930

a.makropoulos@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων

Μιχαήλ Μυτιληναίος 210-4803182 m.mytilineos@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Γεώργιος Τσέτσος 210-4803183 g.tsetsos@gsis.gr

Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών

Διευθυντής

Ευστάθιος Παναγιωτόπουλος 210-4803190 sec-dlpsol@gsis.gr
Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων Ιωάννης Γραμμένος 210-4803191 lpsope-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων

Περικλής Λιασκοβίτης 210-4803192 lpsdgd-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων  Οικονομικών Λειτουργιών

Ιωάννης Δήμας 210-4803193 lesdd-c@gsis.gr

Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Διευθυντής

Λεωνίδας Μπογιατζής 210-4803170 secr-dsae@gsis.gr

Τμήμα Α΄- Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών

Νικόλαος Μουραβλιάνσκυ 210-4803171 secr-dsae-a@gsis.gr

Τμήμα Β΄- Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Άγγελος Καρβούνης 210-4803172 secr-dsae-b@gsis.gr

Τμήμα Γ΄- Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείριση Ποιότητας

Χρήστος Κομπορόζος 210-4803173 secr-dsae-c@gsis.gr

Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Διευθυντής

Αναπληρωτής Γεράσιμος Παράσχος

   
Τμήμα Α΄- Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

Αναπληρώτρια  Μαριάνθη Ψωμά

   

Τμήμα Β΄- Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών

Δημήτρης Καπόπουλος    
Τμήμα Γ΄- Εφαρμογών ΚΕΠ και Υπηρεσιών μιας Στάσης

Αναπληρωτής Γιάννης Διαμαντόπουλος

   
Τμήμα Δ΄ - Ψηφιακών Υπογραφών

Αναπληρώτρια Βασιλική Τζοβλά

   

Κέντρο Εξυπηρέτησης e-Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 213-133 3033