Ημερίδα «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Υπ. Ψηφ. Διακυβέρνησης σε υποδομές Public Cloud προς τους Δημόσιους Φορείς»

Στις 24/1/2024 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για τις νέες προηγμένες υπηρεσίες φιλοξενίας συστημάτων που παρέχονται στους Δημόσιους Φορείς μέσω των G Cloud και H Cloud, με τίτλο: «Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε υποδομές Public Cloud προς τους Δημόσιους Φορείς».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε  στο Αμφιθέατρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, 18346 Μοσχάτο, Αθήνα.
 

Αναλυτικές πληροφορίες