Κατάλογος Διαβουλεύσεων

Τίτλος Ημερομηνία Διακήρυξης Διάρκεια Διαβούλευσης Κατάσταση
Προμήθεια οκτώ (8) υπηρεσιακών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας       05/08/2019 - 22/08/2019 ΕΝΕΡΓΟΣ
 Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους βάσεων δεδομένων & προμήθεια υποδομής συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας βάσεων δεδομένων   17/05/2019 - 14/06/2019 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού Κτηματικών Υπηρεσιών   09/04/2019 - 03/05/2019 ΕΛΗΞΕ
Αναβάθμιση & Επέκταση Storage Area Network (SAN) και εξοπλισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ   05/02/2019 -  15/02/2019 ΕΛΗΞΕ
Προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

01/06/2018 - 15/06/2018

ΕΛΗΞΕ
Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.   29/03/2018 - 10/04/2018 ΕΛΗΞΕ
Άμεσες προσαρμογές στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας - Change Requests - για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ. - Δ.Π.)   22/02/2017 - 08/03/2017 ΕΛΗΞΕ