Μένουμε ασφαλείς

  z\                    stay home                 eody