Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το (ΕΠΑΔ) του Υποέργου 1 της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)

...πρώην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

«Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοικτού, διαγωνισμού, για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν επαναδιαγωνισμού, για την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) του Υποέργου 1 της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν επαναδιαγωνισμού, για την παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)του Υποέργου 1 της Πράξης «Εθνικό
Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)», έως και την Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00μμ.

Επιπλέον, μετατίθεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό για τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00πμ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τη σχετική απόφαση