Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το e-Παράβολο

1.  Τι είναι το Ηλεκτρονικό Παράβολο (e-παράβολο);

 

Το e-παράβολο είναι μια εφαρμογή έκδοσης παραβόλων μέσω Διαδικτύου τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν όλα τα έντυπα παράβολα που χρησιμοποιούνται σήμερα.

 

 

2. Πώς εκδίδω και χρησιμοποιώ ένα e-παράβολο;

 

Θα προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Δημιουργία e-παραβόλου: Συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση «μοναδικού κωδικού αριθμού» παραβόλου.
 • Πληρωμή e-παραβόλου: Με χρήση του «μοναδικού κωδικού αριθμού» παραβόλου, η πληρωμή γίνεται στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ.
 • Κατάθεση e-παραβόλου στον Φορέα: Κατάθεση -χρησιμοποίηση του eπαραβόλου στον Φορέα για τον οποίο το έχετε εκδώσει.

 

 

3.  Πρέπει να έχω κωδικούς για το TAXISnet για να εκδώσω e-παράβολο;

 

Όχι, παράβολο μπορείτε να εκδώσετε και ως μη πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet. Δεν μπορείτε όμως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής του, να το αναζητήσετε, να το επανεμφανίσετε, να το επανεκτυπώσετε ή να κάνετε μεταβολή του πεδίου ΙΒΑΝ, διότι απαιτείται η χρήση κωδικών TAXISnet. Εάν θελήσετε να κάνετε μία από τις παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να πιστοποιηθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet μέσω της Ιστοσελίδας www.gsis.gr (επιλογή «Εγγραφή Νέου Χρήστη») και στη συνέχεια να εισέλθετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-Παράβολο.

 

 

4.  Εάν δεν έχω ΑΦΜ μπορώ να εκδώσω e-παράβολο;

 

Ναι, αλλά εάν δεν χρησιμοποιηθεί το παράβολο, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής της χρηματικής του αξίας. Επίσης, στην ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης του παραβόλου, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το μητρώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο γέννησης.

 

 

5.  Πρέπει να δηλώσω υποχρεωτικά Κωδικό Λογαριασμό Τράπεζας (IBAN);

 

Η συμπλήρωσή του είναι αναγκαία σε περίπτωση που προκύψει επιστροφή χρημάτων. Στην περίπτωση που ο IBAN δεν έχει δηλωθεί κατά την έκδοση του e-παραβόλου, μπορείτε να τον συμπληρώστε εκ των υστέρων, πριν το «Αίτημα επιστροφής Χρημάτων».

 

 

6.  Μπορώ να μεταβάλω τα στοιχεία του e-παραβόλου μετά την έκδοσή του;

 

Όχι, εκτός από την περίπτωση μεταβολής του πεδίου του ΙΒΑΝ. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του Taxisnet.

 

 

7.  Μπορώ να εκδώσω παράβολο για λογαριασμό τρίτου; Ποιο ΑΦΜ χρησιμοποιώ;

 

Ναι, γράφοντας το ΑΦΜ και τα στοιχεία του αιτούντος το παράβολο. Εάν εισέλθετε ως πιστοποιημένος χρήστης θα πρέπει να αλλάξετε τα προσυμπληρωμένα προσωπικά σας στοιχεία (ΑΦΜ, επώνυμο, κ.λ.π.) που εμφανίζονται, με αυτά του αιτούντος το παράβολο.

 

 

8.  Ποιο είναι το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία πληρωμής ενός e-παραβόλου, για το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω; Το e-παράβολο έχει ημερομηνία λήξης;

 

Το e-παράβολο δεν έχει ημερομηνία λήξης και ισχύει για όσο δεν υπάρχουν αλλαγές από τον Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί (π.χ κατάργησή του, αλλαγή του χρηματικού αντιτίμου κ.λ.π.).

 

 

9. Τι ποσό συμπληρώνω για έκδοση e-παραβόλου μεταβλητής αξίας;

 

Θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία και ενημέρωση από τον Φορέα στον οποίο θα κατατεθεί το παράβολο. 

 

 

10. Με ποιο τρόπο πληρώνω ένα e-παράβολο και πόσο άμεσα μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

 

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα ένα e-παράβολο το πληρώνετε σε κατάστημα ή ηλεκτρονικά (web-banking, phone-banking) στις εξής τράπεζες:

Θα προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

 • ALPHA BANK

 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 • EUROBANK

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (μόνο σε κατάστημα)

 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 • VIVA PAYMENT SERVICES

 • ή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, που έχει εκδοθεί από Ελληνική Τράπεζα

Η πληρωμή μπορεί να γίνει και στις υπόλοιπες τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες.

 

 

 

11. Υπάρχει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση (προμήθεια) κατά την πληρωμή του e-παραβόλου;

 

 

 • Σε περίπτωση που η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου πραγματοποιηθεί μέσω των υπηρεσιών e-banking, phone banking, ATM, Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών (ΚΑΠ/APS) των τραπεζών και ηλεκτρονικού αρχείου της Τράπεζας στην οποία είστε πελάτης, δεν επιβαρύνεστε με προμήθεια.
 • Στην περίπτωση πληρωμής σε ταμείο υποκαταστήματος τράπεζας ή στα ΕΛΤΑ, η εν λόγω συναλλαγή επιβαρύνεται με προμήθεια από τις 24/07/2017 σύμφωνα με την απόφαση Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017(ΦΕΚ Β’ 2435/17.07.2017) του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η προμήθεια αυτή καθορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα.

 

 

12. Πόσες μέρες έχω για να πληρώσω ένα e-παράβολο μετά την έκδοση του;

 

Το e-Παράβολο που δεν έχει πληρωθεί ακυρώνεται αυτόματα μετά από 6 μήνες.
 

 

 

13. Πώς μπορώ να αιτηθώ επιστροφή χρημάτων για e-παράβολο που δεν έχω χρησιμοποιήσει;

 

Υποβάλετε «Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων» μέσα από την εφαρμογή του eπαραβόλου και στη συνέχεια τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που έχετε δηλώσει. Στην περίπτωση που ο IBAN δεν έχει δηλωθεί κατά την έκδοση, μπορείτε να τον συμπληρώστε εκ των υστέρων, πριν το «Αίτημα επιστροφής Χρημάτων». Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του TAXIsnet. Για τους μη πιστοποιημένους χρήστες υπάρχει μόνο η δυνατότητα αίτησης επιστροφής χρημάτων από τον Φορέα. Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο το ποσό επιστροφής συμψηφίζεται. 
 

 

 

14. Ο Φορέας στον οποίο έχει κατατεθεί ένα πληρωμένο e-παράβολο, επιστρέφει τα χρήματα στην περίπτωση που αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί;

 

Ο αρμόδιος Φορέας, μετά από έλεγχο, υποβάλλει «Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων» στην εφαρμογή e-παραβόλου, αιτιολογώντας την επιστροφή.

 

15.  Έχω εκδώσει και πληρώσει ένα e-παράβολο χωρίς να συμπληρώσω το Α.Φ.Μ. μου και δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Πώς μπορώ να αιτηθώ για επιστροφή της χρηματικής του αξίας;

 

Βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται από τον εκάστοτε Φορέα, είναι δυνατή η επιστροφή ηλεκτρονικού παραβόλου που εκδόθηκε χωρίς Α.Φ.Μ. Θα πρέπει να προσκομίσετε τον Α.Φ.Μ. σας στον αρμόδιο Φορέα ή εάν δεν διαθέτετε Α.Φ.Μ πρέπει να εκδώσετε από την Δ.Ο.Υ. Ο Φορέας, αφού ταυτοποιήσει τον Α.Φ.Μ. με τα στοιχεία σας, θα υποβάλλει «Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων».

 

 

16.  Πώς χρησιμοποιώ το e-παράβολο στον Φορέα για τον οποίο το έχω εκδώσει;

 

Αφού έχετε εκδώσει και πληρώσει το e-παράβολο, στη συνέχεια το καταθέτετε στον Φορέα. Γίνεται ταυτοποίηση του μοναδικού κωδικού αριθμού του παραβόλου και στη συνέχεια ο υπάλληλος του Φορέα δεσμεύει το e-παράβολο προς χρήση. Μερικοί Φορείς ζητούν την προσκόμιση της έντυπης εκτύπωσης του παραβόλου.

 

 

17.  Που μπορώ να απευθυνθώ όταν ο Φορέας για τον οποίο το έχω εκδώσει ένα e-παράβολο δεν έχει ενημερωθεί για την πληρωμή του;

 

Για οποιοδήποτε πρόβλημα συναλλαγής πληρωμών επικοινωνήστε με την Τράπεζα στην οποία το πληρώσατε ή απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο  213 1333033 (επιλογή 3) ή υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας «Υποβολή Αιτήματος».

 

 

18.  Μπορώ να ακυρώσω ένα e-παράβολο που έχω δημιουργήσει και δεν έχω χρησιμοποιήσει;

 

Όχι δεν μπορώ να ακυρώσω το e-παράβολο. Το μη πληρωμένο παράβολο ακυρώνεται αυτόματα μετά την καταληκτική του ημερομηνία ενώ για το πληρωμένο e-παράβολο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να γίνει «Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων» μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή “e-Παράβολο”.

 

 

19.  Που μπορώ να απευθυνθώ για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις σχετικά με το e--παράβολο;

 

Μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο 213 1333033 (επιλογή 3)  ή να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας «Υποβολή Αιτήματος».

 

 

20.  Τι είναι το οριζόντιο παράβολο;

 

Οριζόντιο παράβολο είναι το παράβολο που είναι κοινό για πολλούς Φορείς του Δημοσίου και μπορεί να εκδοθεί από τον πολίτη για κάποιον από αυτούς τους Φορείς. Το οριζόντιο παράβολο μπορεί να δεσμευτεί μόνο από τον αρμόδιο Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συμπληρωθεί στα πρόσθετα στοιχεία (Φορέας Κατάθεσης χρήσης).

 

 

21.  Τι είναι το «παράβολο Αυτόματης Δέσμευσης»;

 

Το παράβολο Αυτόματης Δέσμευσης είναι παράβολο που δεσμεύεται αυτόματα από την εφαρμογή του e-παραβόλου μόλις πληρωθεί. Για το παραπάνω παράβολο δεν υπάρχει δυνατότητα αιτήματος επιστροφής χρημάτων από τον πολίτη. Το συγκεκριμένο παράβολο έχει στην οθόνη έκδοσης του την σήμανση «Το παρόν παράβολο θα δεσμευτεί αυτόματα μετά την πληρωμή.»