Συχνές ερωτήσεις για το myConsulLive

 

1.  Τι είναι  το myConsulLive;

 

Είναι  μια σύγχρονη πλατφόρμα όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως από εξειδικευμένους υπαλλήλους των Προξενικών Γραφείων των Πρεσβειών του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε ραντεβού σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που υπάρχει διαθεσιμότητα, για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου αιτήματός σας, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης.

 

 2.  Για ποιες υπηρεσίες  μπορώ να εξυπηρετηθώ από το myCosulLive; 

 

Οι υπηρεσίες έχουν οργανωθεί σε πέντε θεματικά πεδία : 

i.    Έκδοση πιστοποιητικού 

Μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση ή να υποβάλετε την αίτησή σας για την έκδοση συγκεκριμένων πιστοποιητικών. Για να δείτε αναλυτικά τις διαδικασίες πατήστε εδώ.

ii.   Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή γέννησης / Βεβαίωση διαμονής

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για την έκδοση συγκεκριμένων βεβαιώσεων. Για να δείτε αναλυτικά τις διαδικασίες πατήστε εδώ

iii. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης 

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για να λάβετε αντίγραφο ή απόσπασμα πράξης για συγκεκριμένα  έγγραφα. Για να δείτε αναλυτικά τις διαδικασίες πατήστε εδώ.

iv.  Δήλωση δικαιούχου σύνταξης

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε τις δηλώσεις σας.  Για να δείτε αναλυτικά τις διαδικασίες  πατήστε εδώ.

v.   Αιτήσεις / Αναφορές

Μπορείτε να υποβάλετε τιςαιτήσεις ή αναφορές σας για συγκεκριμένες υπηρεσίες. Για να δείτε αναλυτικά τις διαδικασίες πατήστε εδώ

 

3.   Πώς ενεργοποιώ την είσοδο στην πλατφόρμα;

 

Εισέρχεστε στην πλατφόρμα με δυο τρόπους:

  • είτε  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή: «Πολίτης και καθημερινότητα» - Εξ αποστάσεως Εξυπηρέτηση Πολιτών

  • είτε πληκτρολογώντας τη διεύθυνση myConsulLive.gov.gr.

Και στις δυο περιπτώσεις  χρησιμοποιείτε τους προσωπικούς κωδικούς / διαπιστευτήρια TAXISnet.

Στη συνέχεια και εφόσον έχετε επιλέξει την προξενική αρχή, το θεματικό πεδίο εξυπηρέτησης και το χρόνο για την τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση που επιθυμείτε, καταχωρείτε τα προσωπικά στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη.

 

4.   Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά και μόνο σε όσους συνδέονται με τους κωδικούς του TAXISnet;

 

Όχι απαραιτήτως. Οι υπηρεσίες παρέχονται ανεξαρτήτως των χρησιμοποιούμενων κωδικών TAXISnet για την εισαγωγή σας στην πλατφόρμα, αρκεί όταν κλείνετε το ραντεβού να καταχωρίσετε τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί, ώστε να γίνει από τον υπάλληλο του Προξενικού Γραφείου η ταυτοποίηση.

 

5.   Ποια είναι η απαιτούμενη εφαρμογή για την διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης;

 

Για την τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση μπορείτε:

  • είτε να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Microsoft teams  στον προσωπικό σας υπολογιστή, κινητό ή tablet, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν κάμερα,

  • είτε να επιλέξετε τη χρήση της εφαρμογής Microsoft teams μέσω σελίδας φυλλομετρητή.

 

6.   Απαιτείται ταυτοπροσωπία για να εξυπηρετηθώ;

 

Ναι, η ταυτοπροσωπία είναι  απαραίτητη και για το λόγο αυτό θα πρέπει στην αρχή της τηλεδιάσκεψης, η κάμερα σας να είναι ενεργή ώστε να επιδεικνύετε  τα νομιμοποιητικά σας έγγραφα για την ταυτοποίηση σας στον υπάλληλο του Προξενικού Γραφείου.

 

7.   Ποιες κατηγορίες πολιτών μπορούν να εξυπηρετηθούν και με ποια νομιμοποιητικά έγγραφα;

 

Προς το παρόν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε μέσω του myConsuLlive εάν είστε Έλληνας πολίτης με επίδειξη του διαβατηρίου.

 

 

 8.   Πώς κλείνω το ραντεβού;

 

Αφού εισέλθετε στην πλατφόρμα, επιλέγετε ένα από τα πέντε θεματικά πεδία. Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται, επιλέγετε την ημερομηνία και την ώρα όπου επιθυμείτε να εξυπηρετηθείτε. Ακολούθως καταχωρείτε τα στοιχεία του προσώπου που θα εξυπηρετηθεί μέσω βιντεοκλήσης και τα στοιχεία επικοινωνίας του.  Ο διαθέσιμος χρόνος εξυπηρέτησης είναι προκαθορισμένος  από το  σύστημα και διαφέρει ανά θεματική ενότητα.

 

 9.   Πώς επιβεβαιώνεται η κράτησή μου;

 

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την κράτηση, σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε, μήνυμα με τίτλο «ενημέρωση για την επερχόμενη κράτηση» και σχετικός σύνδεσμος για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη με την επιλεγμένη Προξενική Αρχή.  Το ίδιο μήνυμα αποστέλλεται εκ νέου, λίγη ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης / βιντεοκλήσης.

 

10.   Με ποιον τρόπο ενεργοποιώ τη βιντεοκλήση μου;

 

Την προγραμματισμένη ώρα της βιντεοκλήσης ενεργοποιείτε το σύνδεσμο που έχετε λάβει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δηλώσατε και συνδέεστε στην πλατφόρμα. Θα βρίσκεστε σε αναμονή έως ότου ο υπάλληλος του Προξενικού Γραφείου δεχθεί το αίτημά σας και συνδεθεί ώστε να ξεκινήσει η βιντεοκλήση.

 

 11.   Η συνομιλία γίνεται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα;

 

Η συνομιλία και η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει στην Ελληνική γλώσσα αλλά και στην γλώσσα που επιθυμείτε.

 

12.   Είναι δυνατή η ακύρωση ή και ο προγραμματισμός νέας κράτησης;

 

Ναι, μπορείτε να  ακυρώσετε την κράτηση ή να προγραμματίσετε εκ νέου μια νέα, καθώς και να τροποποιήσετε την τρέχουσα.  Στο απαντητικό email που έχετε λάβει το οποίο περιέχει το σύνδεσμο της συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη υπάρχει ένας επιπλέον σύνδεσμος «Υπάρχει Διένεξη». Ο σύνδεσμος αυτός σας οδηγεί στο περιβάλλον της πλατφόρμας στο οποίο μπορείτε να κάνετε αλλαγή ή ακύρωση της κράτησης

 

13.   Το αίτημα που θέλω να υποβάλω απαιτεί ορισμένα δικαιολογητικά. Πώς θα τα επισυνάψω;

 

Οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται με βιντεοκλήση απαιτούν την έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών, η οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί.

 

14.   Με ποιον τρόπο θα παραλάβω την απάντηση στο αίτημά μου;

 

Σας δίνεται η δυνατότητα να δηλώσετε τον τρόπο παραλαβής της απάντησης σας είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που καταχωρήσατε είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση κατοικίας που έχετε δηλώσει. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε το τελικό έγγραφο από το Προξενικό Γραφείο στο οποίο απευθυνθήκατε για την εξυπηρέτησή σας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πληρωμή, το αποδεικτικό της οποίας θα αποστείλετε στο email της Προξενικής Αρχής από την οποία εξυπηρετηθήκατε.

 

15.   Η βιντεοκλήση καταγράφεται;

 

Η βιντεοκλήση δεν θα καταγράφεται.