Αλλαγή στοιχείων Μητρώου

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα μεταβολής στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ των πρωτευόντων και δευτερευόντων στοιχείων φυσικών προσώπων.

Aπευθύνεται σε Έλληνες πολίτες, υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ, υπηκόους τρίτων χωρών με άδεια παραμονής καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών με αίτημα ασύλου οι οποίοι έχουν απογραφεί στο Μητρώο του Φορέα.

Δικαιολογητικά: Κατά περίπτωση και ανάλογα με το στοιχείο το οποίο ζητά ο ασφαλισμένος να μεταβληθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ.