Απογραφή Μισθωτού Ασφαλισμένου

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα απογραφής στο Μητρώο e-ΕΦΚΑ φυσικών προσώπων οι οποίοι αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ως μισθωτοί ασφαλισμένοι.

Απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες, υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ, υπηκόους τρίτων χωρών με άδεια παραμονής καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών με αίτημα ασύλου (6 μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης της αίτησης διεθνούς προστασίας).

Δικαιολογητικά : Κατά περίπτωση ασφαλισμένου προβλέπονται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ.