Ασφαλιστική Ικανότητα

Μέσω αυτής της διαδικασίας,  δίνεται η δυνατότητα πληροφόρησης, σε άμεσα ασφαλισμένους μισθωτούς αλλά και μη μισθωτούς, για την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω  διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  παρακαλούμε πατήστε εδώ.