Επίδομα μητρότητας

Η διαδικασία αυτή αφορά σε:

  • Χορήγηση επιδόματος κύησης-λοχείας στις ασφ/νες  π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  και π. ΤΑΞΥ

  • Επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες π. ΟΑΕΕ

  • Επίδομα μητρότητας στις γυναίκες που ασκούν αγροτική απασχόληση π. ΟΓΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη παραπάνω διαδικασία, για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρακαλούμε πατήστε εδώ.