Τι μπορείτε να κάνετε στην «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών»

 ΜΑΘΕTE ΤΟ myKEPlive

Τι θα μάθετε σε αυτή την ενότητα:

  • Τι είναι το myKEPlive

  • Ποιος είναι ο στόχος του   

  • Ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνει

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ myKEPlive

Tο myKEPlive είναι η νέα πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης & εξυπηρέτησης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένου αιτήματός σας, μέσω τηλεδιάσκεψης/ βιντεοκλήσης, με ραντεβού, από υπαλλήλους των ΚΕΠ για πολίτες και επιχειρήσεις.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤOY myKEPlive

Στόχος του myKEPlive  είναι η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης στους πολίτες, χωρίς τη φυσική μετάβαση των πολιτών στα ΚΕΠ. Με την ψηφιακή πλατφόρμα αναβαθμίζεται και βελτιώνεται η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών από το κράτος με στόχο τη διαφάνεια και τη διευκόλυνση τους.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Περιλαμβάνει διοικητικές διαδικασίες και διοικητική ενημέρωση που διεκπεραιώνονται από υπαλλήλους των ΚΕΠ επιλέγοντας μια από τις παρακάτω θεματικές υπηρεσίες:

  1. Διοικητική Πληροφόρηση - Ενημέρωση

  2. Υποβολή Αίτησης

  3. Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

  4. Εξυπηρέτηση πολιτών με Αναπηρία

  5. Καταχώριση στο Μητρώο Εμβολιασμένων / Νοσησάντων Εξωτερικού (+60)