Γενικές ερωτήσεις για το eGov-KYC

 

1.  Τι είναι το "Συστηθείτε-Know Your Customer (eGov – KYC)";

 

Το eGov-KYC είναι το πληροφοριακό σύστημα που προσφέρει μια ψηφιακή εναλλακτική στην προσκόμιση εγγράφων του δημοσίου για τη βεβαίωση στοιχείων του πολίτη σε φορείς του ιδιωτικού τομέα (Πιστωτικά  ιδρύματα και Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς), εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία.

 

 

2.  Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το eGov-KYC;

 

Την υπηρεσία eGov-KYC μπορεί να χρησιμοποιήσει:

O πελάτης των πιστωτικών ιδρυμάτων - χρηματοπιστωτικών οργανισμών (ΠΙ-ΧΟ) που κάνει συναλλαγές μέσω διαδικτύου μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μέσω ανακατεύθυνσης του από το περιβάλλον διαδικτυακών συναλλαγών του ΠΙ-ΧΟ, εφόσον διαθέτει κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet) και έχει επιβεβαιώσει τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (https://notify.gov.gr/dsae/ContactRegistryCit/faces/pages/mainmenu/index.xhtml).

 

 

3.  Ποια στοιχεία θα αντληθούν στο eGov-KYC; 

 

Στο eGov-KYC έχετε τη δυνατότητα να διαθέσετε τα παρακάτω στοιχεία:

 

 1. Στοιχεία ταυτότητας από το μητρώο της Ελληνικής Αστυνομίας
 2. Στοιχεία επικοινωνίας από τη βάση δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.
 3. Στοιχεία εισοδήματος από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
 4. Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενου στο Δημόσιο από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΑΠΟΓΡΑΦΗ).
 5. Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας απασχολούμενων με εξαρτημένη σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου από το Υπουργείο Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ).
 6. Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας επιτηδευματία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η εφαρμογή eGov-KYC αντλεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ τα  στοιχεία σας από τα μητρώα των δημοσίων φορέων σε πραγματικό χρόνο.

 

 

4.  Πώς μπορώ να μην επιτρέψω τη διαβίβαση των στοιχείων μου στο πιστωτικό ίδρυμα/χρηματοπιστωτικό οργανισμό, στην περίπτωση που τα στοιχεία μου μετά την άντλησή τους μέσω του eGov-KYC δεν είναι ορθά;

 

Τα τρέχοντα στοιχεία σας  μπορείτε να τα δείτε επιλέγοντας “Για να δείτε τις τιμές των στοιχείων σας την τρέχουσα χρονική στιγμή πατήστε εδώ” . 
Στην περίπτωση που τα στοιχεία σας δεν είναι ορθά μπορείτε να μη δώσετε την συγκατάθεσή σας και η σχετική πράξη διαβίβασης δεν ολοκληρώνεται.
Η εγκυρότητα και η ορθότητα των στοιχείων υπόκειται στην ευθύνη των δημοσίων φορέων που είναι κατά νόμο αρμόδιοι για την τήρηση και την ενημέρωσή τους

 

 

5.  Γιατί δεν εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας μου;

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.  Σε περίπτωση που δεν τα έχετε δηλώσει χρησιμοποιήστε το https://notify.gov.gr για την καταχώρησή τους.  Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή eGov-KYC τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα είναι διαθέσιμα.

 

 

6.  Ποια στοιχεία εισοδήματος αντλούνται από το eGov-KYC;

 

Τα στοιχεία εισοδήματος που αντλούνται είναι το πραγματικό εισόδημα το οποίο λαμβάνεται από τον πίνακα Δ1 της τελευταίας εκδοθείσας πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου του  προηγούμενου φορολογικού έτους, από το έτος εντός του οποίου παρέχεται η συγκατάθεση από εσάς. Εάν δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε αυτό το φορολογικό έτος, τα εισοδήματα θα λαμβάνονται από την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου των αμέσως δύο (2) προηγούμενων φορολογικών ετών.

 

 

7.  Μπορώ να επιλέξω να δω τα στοιχεία μου στο eGov-KYC αρχικά και στη συνέχεια να επιλέξω διαβίβαση σε κάποιο τραπεζικό ίδρυμα;

 

Η διαβίβαση στοιχείων στο πιστωτικό ίδρυμα/χρηματοπιστωτικό οργανισμό (ΠΙ-ΧΟ) γίνεται μόνο εφόσον προηγηθεί εκ μέρους σας η διαδικασία εισόδου σας στο πιστωτικό ίδρυμα / χρηματοπιστωτικό οργανισμό (ΠΙ-ΧΟ) με το οποίο συναλλάσσεστε. Το ΠΙ-ΧΟ σας ανακατευθύνει στο eGov-KYC.
Τα τρέχοντα στοιχεία σας  μπορείτε να τα δείτε επιλέγοντας “Για να δείτε τις τιμές των στοιχείων σας την τρέχουσα χρονική στιγμή πατήστε εδώ"
Μόνο εφόσον δώσετε την ρητή συγκατάθεσή σας ακολουθεί η μεταβίβασή τους στο ΠΙ-ΧΟ. 

 

 

8.  Μπορώ να εγκρίνω τη διαβίβαση συγκεκριμένης/ων κατηγορίας/ών στοιχείων;

 

Η επιλογή των  κατηγοριών  για τις οποίες πρέπει να κάνετε επικαιροποιήση  γίνεται μέσα από το περιβάλλον web-banking. Στο περιβάλλον eGov-KYC δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε επιλογή κατηγοριών οι οποίες θέλετε να διαβιβαστούν. Στο τραπεζικό ίδρυμα διαβιβάζονται μόνο οι κατηγορίες δεδομένων που επιλέξατε.

 

 

9.  Ποια είναι τα στοιχεία ταυτότητας που διαβιβάζονται και από ποιο μητρώο αντλούνται;

 

Τα στοιχεία ταυτότητας αντλούνται από το μητρώο της ΕΛΑΣ και είναι τα παρακάτω: 

i)       Αριθμός ταυτότητας και αριθμός προηγούμενης ταυτότητας αν υπάρχει διαθέσιμος,
ii)      Ονοματεπώνυμο,
iii)     Πατρώνυμο, 
iv)     Μητρώνυμο, 
v)      Ημερομηνία γέννησης και τόπος γέννησης, 
vi)     Ημερομηνία και αρχή έκδοσης της ταυτότητας,
vii)    Φωτογραφία ταυτότητας, εφόσον  τηρείται στο μητρώο της ΕΛ.ΑΣ. 

Τα ονόματα αποτυπώνονται και με λατινικούς χαρακτήρες εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο από το μητρώο της ΕΛ.ΑΣ.

 

 

10.  Ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας που διαβιβάζονται και από ποιο μητρώο αντλούνται;

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της ΓΓΠΣ & Ψηφ.Διακυβέρνησης και είναι τα παρακάτω:

 1. Ταχυδρομική Διεύθυνση Διαμονής (Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κωδικός, Δήμος/Κοινότητα, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Χώρα)
 2. Ταχυδρομική Διεύθυνση Επικοινωνίας (Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κωδικός, Δήμος/Κοινότητα, Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα και Χώρα).
 3. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου 
 4. Αριθμός Σταθερού τηλεφώνου
 5. Ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση (e-mail).

 

 

 

11.  Αν υπάρχουν λάθη στα στοιχεία που με αφορούν ανά κατηγορία πως μπορώ να τα διορθώσω;

 

 

 

12.  Ποια είναι τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που αξιοποιούν την υπηρεσία eGov-KYC;

 

.