Προγραμματισμένη αναβάθμιση υποδομών G-Cloud της ΓΓΠΣΨΔ - Μη διαθεσιμότητα μέρους δικτυακών υποδομών ασφαλείας της ΓΓΠΣΨΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υποδομών της και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την Δημόσια Διοίκηση, προχωρά σε εργασίες στην δικτυακή υποδομή ασφαλείας του G-Cloud.

Η αναβάθμιση αφορά μεταφορά φορτίων ενός firewall cluster της υποδομής του G-Cloud σε νέο firewall cluster. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 04 Απριλίου 2024 και ώρα 07:00 με διάρκεια 30 λεπτά, κατά την οποία τα επηρεαζόμενα πληροφορικά συστήματα δεν θα είναι διαθέσιμα. 

Αναλυτικότερα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα δεν θα είναι δικτυακά προσβάσιμες οι επηρεαζόμενες φιλοξενούμενες υποδομές και κατ’ επέκταση δεν θα είναι διαθέσιμες οι παρεχόμενες από αυτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, των φιλοξενούμενων πληροφορικών συστημάτων με τους κάτωθι κωδικούς έργων:

 

  • K118, K123, K129, K135, K142-K148, K150-157, K159-K183

 

Οι φορείς των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα επηρεάζονται από τις εργασίες, έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την ενημέρωση των τελικών χρηστών τους, για την μη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών.

Όπως και σε προηγούμενες εργασίες αναβάθμισης υποδομών, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι εν λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα, στο πλαίσιο ελαχιστοποίησης της επίπτωσης από τη μη διαθεσιμότητα των ανωτέρω υπηρεσιών.