Υπηρεσία Διάθεσης Στοιχείων ΔΑΥΚ

Η διαδικτυακή Υπηρεσία αφορά σε στοιχεία που αποστέλλονται στους Ασφαλιστικούς Φορείς (Μετοχικά και Επικουρικά Ταμεία).

Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, γίνεται αποστολή στοιχείων για τα Δελτία Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης. 

Μέχρι σήμερα παρέχονται οι παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες : 

eΔΑΥΚ για το  ΜΤΠΥ  και το ΕΤΕΑΕΠ

  • Λήψη Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (getDaykDeltio1)
  • Λήψη Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης που έχουν τεθεί σε καθεστώς εκκρεμότητας (getDaykDeltio2)
  • Ενημέρωση Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ως προς τη λήψη Δελτίων (setDayk1)