Υπηρεσίες στοιχείων Φορολογικού Μητρώου

Το Κ.Ε.Δ. διαθέτει τις παρακάτω διαδικτυακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των Φορέων του Δημοσίου, οι οποίες δίνονται σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε.

1. Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου

Η διαδικτυακή υπηρεσία Επιβεβαίωση Στοιχείων Φυσικού Προσώπου δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης Α.Φ.Μ. φυσικών προσώπων και επιστρέφει τα στοιχεία σε περίπτωση ταυτοποίησης.

Η επιβεβαίωση στοιχείων φυσικού προσώπου, γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει το φορολογικό μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει δύο λειτουργίες:

 • Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του φυσικού προσώπου (getAFMIdentification),
 • Επιβεβαίωση στοιχείων με βάση τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου (getADTIdentification).

 

2. Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου (Α.Α.Δ.Ε.)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου δίνει τη δυνατότητα άντλησης στοιχείων από το Φορολογικό Μητρώο. Τα στοιχεία τα οποία επιστρέφονται μπορούν να περιλαμβάνουν περισσότερες από μια εγγραφές, ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης και το ιστορικό. 

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τρεις λειτουργίες:

 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Α.Φ.Μ. του Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByAFM),
 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByName),
 • Αναζήτηση στοιχείων με βάση τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας του Φυσικού Προσώπου (retrieveInfoByADT)

 

3.  Ανάκτηση γεωγραφικού κωδικού από το Φορ. Μητρώο

Η διαδικτυακή υπηρεσία Ανάκτηση γεωγραφικού κωδικού από το Φορ. Μητρώο δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης γεωγραφικού κωδικού από το Φορολογικό Μητρώο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τέσσερις  λειτουργίες: 

 • Αναζήτηση γεωγραφικού κωδικού με περιγραφή κοινότητας και νομό (getGeoCodeByDescPref)
 • Αναζήτηση γεωγραφικού κωδικού με περιγραφή κοινότητας (getGeoCodeByDesc)
 • Αναζήτηση γεωγραφικού κωδικού με τμήμα γεωγραφικού κωδικού (getGeoCodeByCode)
 • Αναζήτηση κοινότητας προ Καποδίστρια (Απογραφή 2011) με τμήμα οικισμού και νομό (getCommunityAp2011)

 

4.  Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ

Η διαδικτυακή υπηρεσία Αναζήτηση Τ.Κ. Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης (και αντιστοίχησης) ταχυδρομικών κωδικών Φορολογικού Μητρώου με βάση έναν Τ.Κ. ΕΛΤΑ ή περιγραφή περιοχής.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  δυο  λειτουργίες: 

 • Αναζήτηση ταχυδρομικών κωδικών Φορολογικού Μητρώου με Τ.Κ. ΕΛΤΑ (searchTaxKodByZip)
 • Αναζήτηση ταχυδρομικών κωδικών Φορολογικού Μητρώου με περιγραφή περιοχής (searchTaxKodByDesc)

 

5. Aπόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Aπόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο δίνει τη δυνατότητα απόδοσης & απενεργοποίησης ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τρεις λειτουργίες:

 • Αναζήτηση ονοματεπωνύμου με βάση τον ΑΦΜ (searchNameByAfmAsylum)
 • Απόδοση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο (provideAfmAsylum)
 • Απενεργοποίηση ΑΦΜ σε αιτούντες άσυλο (disableAfmAsylum)

 

6. Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης  δίνει τη δυνατότητα υποβολής και ενημέρωσης αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης αφορά τη διαλειτουργικότητα της ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τρεις λειτουργίες:

 • Υποβολή αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (submitRequestToAade)
 • Ενημέρωση αίτησης για έναρξη ατομικής επιχείρησης στην ΑΑΔΕ (postUpdateRequestToAade)

 

7. Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορ. Μητρώο

Η διαδικτυακή υπηρεσία  Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης από Φορ. Μητρώο δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων οικογενειακής κατάστασης από το Φορολογικό Μητρώο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει μία λειτουργία:

 • Λήψη στοιχείων οικογενειακής κατάστασης με βάση τον ΑΦΜ (getMaritalStatusRegByAfm)

 

8. Άντληση πληροφοριών (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα μόνο από ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Άντληση πληροφοριών (Μονο  ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων) δίνει τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για την ανάγκη είσπραξης των οφειλών των μελών ΔΕΠ από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει μία λειτουργία:

 • Λήψη πληροφοριών για την ανάγκη είσπραξης οφειλών των μελών ΔΕΠ από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τον ΑΦΜ του υπόχρεου και χρονικά διαστήματα (getElkeAllInfo)

 

9. Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας

Η διαδικτυακή υπηρεσία Αναζήτηση Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας από το Φορολογικό Μητρώο.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει μία λειτουργία:

 • Εύρεση πληροφοριών βάσει κωδικού ή περιγραφής ΚΑΔ (searchInfoByKadOrDesc)

 

10. Απόδοση ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού  (ειδικού σκοπού- χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φορέα)

Η διαδικτυακή υπηρεσία Απόδοση ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού αποδίδει ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού και χρησιμοποιείται μόνο από συγκεκριμένο φορέα.

Η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει  τέσσερις  λειτουργίες: 

 • Αποστολή μεταβολών/διορθώσεων πράξεων και διαγραφών μεταβολών/διορθώσεων που προκύπτουν σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (sendBirthModificationRecords)
 • Αποστολή διαγραφών ληξιαρχικών πράξεων λόγω υιοθεσίας ή ακύρωσης σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (sendBirthDeletionRecords)
 • Αποστολή συντάξεων ληξιαρχικών πράξεων λόγω υιοθεσίας σε ήδη συνταχθείσες ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (sendBirthAdoptionRecords)
 • Λήψη ΑΦΜ κατά τη γέννηση παιδιού (retrieveAfmByBirth)

Εγκρίσεις Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

 

 • Διάθεση ws στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ        - Ω0ΨΟ46ΜΤΛΠ-2Η3      Α.Π.: 142030/12-12-2019

 • Διάθεση ws στην Κ.Ε.Δ.Ε.                                            - 7ΜΚΧΗ-Ν62              Α.Π.: 114791 ΕΞ 2019/15-10-2019

 • Διάθεση ws σε ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ, ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) - ΩΑΞΕ46ΜΤΛΠ-1ΘΚ  Α.Π.: 16077 ΕΞ 2020/17-6-2020

 • Διάθεση ws στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) 19161ΕΞ 2020/8-7-2020 (ΑΔΑ:ΨΚΘ246ΜΤΛΠ-0ΨΥ)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ)  (6ΞΗΜ46ΜΤΛΠ-9Ψ9)

 • Διάθεση ws στο METOXIKO TAMEIO ΣΤΡΑΤΟΥ (6ΗΞΠ46ΜΤΛΠ-ΖΜ0)

 • Διάθεση ws σε ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ, ΕΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΑΠΕΕΠ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (6ΓΤΒ46ΜΤΛΠ-Φ0Π)
 • Διάθεση ws στην «Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»  21364/28-6-2021 ΑΔΑ: ΩΣΞ446ΜΤΛΠ-0Τ2

 

Υπουργικές Αποφάσεις

 • Διάθεση ws στο Υπουργείο Δικαιοσύνης   (ΦΕΚ 4744 Β΄/7-11-2019)   (ΥΑ 143241/16-12-2019   Ω90446ΜΤΛΠ-ΒΡ2)
 • Διάθεση ws στοιχείων Φ.Π. μη φορολογικού περιεχομένου σε ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ, ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 2995/20-7-2020

 • Διάθεση ws στο ΥΠ. ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒ. «Κεντρικό Σύστημα Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας» (Κ.ΣΥ.Δ.Ε.) ΦΕΚ Β΄ 3056/23-7-2020

 • Διάθεση ws στο METOXIKO TAMEIO ΣΤΡΑΤΟΥ (ΦΕΚ 3502/24-8-2020) (ΥΑ 23085 ΕΞ 2020/24-8-2020)

 • Διάθεση ws στην Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Αυτοδιοίκησης ΑΕ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ) (ΦΕΚ 2774/8-7-2020) (ΚΥΑ 71383/8-7-2020)

 • Διάθεση ws σε ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ, ΕΛ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΔΑΠΕΕΠ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (ΦΕΚ 5348/5-12-2020)

 • Διάθεση ws στο ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov-KYC)»  ΥΑ 9747/2-4-2021 (ΦΕΚ 1357/7-4-2021)

 • Διάθεση ws «Απόδοση και απενεργοποίηση ΑΦΜ αιτούντων διεθνή προστασία» στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (YA 11124/17-4-2021) (ΦΕΚ 1578/17-4-2021)