Μητρώο επικοινωνίας πολιτών

Το Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, παρέχει τα στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας για έναν πολίτη μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ.

Συγκεκριμένα, παρέχει τη μέθοδο :

 

  • Λήψη στοιχείων από Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών, getNncIdentity