Ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) προχωρούν στην ολοκλήρωση του έργου του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων. Με το έργο αυτό, οι φορείς του δημοσίου μπορούν να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια από τους προμηθευτές τους (εσωτερικού και εξωτερικού) στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων (B2G).

Η δράση αυτή ξεκίνησε με την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας (Οδηγία 55/2014/ΕΕ) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (ν.4601/2019). Στη συνέχεια σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία (Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών) προσδιορίστηκαν τόσο ο εθνικός μορφότυπος του ηλεκτρονικού τιμολογίου όσο και οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας, πληρωμής, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και άλλα τεχνικά και ειδικά θέματα.

Η αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι προαιρετική και αφορά τις συμβάσεις που ξεπερνούν τα κατώτερα όρια όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 5 και 235 του ν.4412/2016. Μελλοντικά το Υπουργείο Οικονομικών θα επεκτείνει σταδιακά την χρήση του, ώστε να είναι υποχρεωτική για όλους τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου. 
Σε αυτό το πλαίσιο η ΓΓΠΣΔΔ λειτουργεί ως μοναδικός «υποδοχέας» των ηλεκτρονικών τιμολογίων των Δημοσίων Συμβάσεων για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και «δρομολογητής» στις αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς.

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

 

Έχει ήδη ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο (B2G) και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021.

 

Όλα τα νεότερα στοιχεία για την εφαρμογή καθώς και σχετικές οδηγίες, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα Ηλεκτρονικά Τιμολόγια Δημοσίων Συμβάσεων  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.