Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη, φυσική παρουσία ή με τηλεφωνική εξυπηρέτηση  από τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου
Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία, με τηλεδιάσκεψη  ή με τηλεφωνική εξυπηρέτηση από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Επιλέξετε μεταξύ των  παρακάτω υπηρεσιών:

 

Αθλητισμός και Πολιτισμός

 • Διεκπεραίωση αιτημάτων των  Πολιτιστικών Συλλόγων για εκδηλώσεις

 • Οργάνωση εκδηλώσεων Τμήματος

 • Παροχή πληροφοριών για τη λειτουργία των αθλητικών  εγκαταστάσεων, τη διάθεση ωρών προπόνησης και την ενοικίαση - παραχώρηση τους

 • Παροχή πληροφοριών για την  αδειοδότηση σωματειακών αθλητικών εγκαταστάσεων

 • Πληροφορίες – εγγραφές σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των «Προγραμμάτων Άθλησης για όλους»

 

Δημοτική Αστυνομία

 • Αιτήσεις για έκδοση βεβαιώσεων σχετικά με εγκαταλελειμμένα οχήματα

 • Γενικές αιτήσεις δημοτών/καταγγελίες

 • Ενστάσεις/Αιτήματα για παράνομη  στάθμευση & αφαίρεση στοιχείων  κυκλοφορίας

 

Δημοτική Κατάσταση και Ληξιαρχείο

 • Εγγραφή στο δημοτολόγιο λόγω κτήσης  Ιθαγένειας

 • Κατάθεση αίτησης- δικαιολογητικών για  πρόσληψη – αλλαγή επωνύμου

 • Κατάθεση αίτησης- δικαιολογητικών για  μεταδημότευση

 • Κατάθεση αίτησης- δικαιολογητικών για  έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

 • Καταχώρηση Ληξιαρχικών γεγονότων

 • Χορήγηση Πιστοποιητικών – Βεβαιώσεων

 • Χορήγηση αντιγράφων Ληξιαρχικών  Πράξεων

 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

 • Κατάθεση δικαιολογητικών μετά την πρόσληψη

 • Πληροφορίες για προκηρύξεις πλήρωσης  θέσεων

 • Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας

 

Διοικητική Μέριμνα

 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων

 • Θεώρηση γνησίου υπογραφής

 • Κατάθεση αιτήσεων – εγγράφων για πρωτοκόλληση

 • Πληροφόρηση σχετικά με την πρωτοκόλληση εγγράφων

 

Μελέτες και Έργα 

 • Παραλαβή διεκπεραιωμένων αιτήσεων  (έγγραφα, βιβλία συντήρησης)

 • Παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για καταχώριση (ή ανανέωση καταχώρισης) ανελκυστήρων, αλλαγή & παραίτηση συντηρητών ανελκυστήρων

 • Παροχή πληροφοριών εκ του τηρούμενου χρονολογικού αρχείου της Διεύθυνσης & παραπομπή σε αρμόδια Τμήματα / Υπαλλήλους βάσει των εκάστοτε σχετικών αριθμών πρωτοκόλλου

 

Οδοποιία-Συγκοινωνίες-Κυκλοφορία – Πολιτική Προστασία

 • Αίτηση έκδοσης άδειων εκσκαφής οπτικών ινών

 • Αίτηση έκδοσης άδειων εκσκαφής Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας

 • Αίτηση αποκατάστασης οδοστρώματος

 • Αίτηση εισόδου – εξόδου επιχειρήσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή

 • Αίτηση εισόδου – εξόδου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης 

 • Αίτηση τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων

 • Αίτηση χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών επί του πεζοδρομίου

 • Αίτηση χορήγησης άδειας στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.

 • Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης κατακόρυφης σήμανσης οδών (Κ.Ο.Κ.)

 

Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

 • Αποψίλωση οικοπέδων κατά την αντιπυρική περίοδο

 • Διαχείριση αδέσποτων ζώων

 

Προστασία και Προαγωγή Δημόσιας Υγείας 

 • Ερωτήσεις για αίτηση Κοινωνικού Ιατρείου ή Φαρμακείου

 • Αιτήματα για Κοινωνικό Ιατρείο, Φαρμακείο, Δημοτική Τράπεζα Αίματος

 • Δωρεάν δράσεις προαγωγής υγείας (εκπαιδεύσεις, προληπτικές εξετάσεις κ.λ.π.)

 

Χρήσιμοι  Σύνδεσμοι

 

Οδηγίες Χρήσης

 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Επικοινωνία-Υποστήριξη

mydimoslive@kordelio-evosmos.gr